В , приета с 578 гласа за“, 28 гласа против“ ...

В , приета с 578 гласа за“, 28 гласа против“

В резолюция: Европарламентът призовава правителствата да разследват нарушенията, разкрити в досиетата Пандора

В, призната с 578 гласа „ за “, 28 гласа „ срещу “ и 79 гласа „ въздържал се “, членовете на Екологичен потенциал дефинираха най-неотложните ограничения, които Европейски съюз би трябвало да предприеме, с цел да се отстранят пропуските, които сега разрешават отбягване на налози, пране на пари и данъчни измами в огромни мащаби. Те също по този начин приканиха Комисията да предприеме правни дейности против страни от Европейски съюз, които не ползват вярно съществуващите закони. Евродепутатите насочиха рецензия към актуалните и някогашните министър-ръководители и министри на страните членки на Европейски съюз, за които има разкрития в досиетата „ Пандора “. 

Резолюцията идва и след изразеното отвращение от членовете на Екологичен потенциал по време на октомврийския пленарен спор, който се организира два дни след публикуването на първите разкрития от досиетата „ Пандора “. Приетата през днешния ден резолюция приканва националните органи от Европейски съюз да стартират задълбочено следствие на всички нарушавания, разкрити в досиетата „ Пандора “, засягащи техните юрисдикции, в това число одити на всички посочени лица. Евродепутатите приканват Комисията да направи обзор на разкритията и да проучва наистина ли е належащо в допълнение законодателство или правни дейности против някои страни членки. Според тях и Европейската прокуратура би трябвало да реши наистина ли разкритията заслужават съответни следствия.
 Екологичен потенциал одобри резолюция против следенето от полицията, с потребление на изкуствен интелект Екологичен потенциал одобри резолюция против следенето от полицията, с потребление на изкуствен интелект
В резолюция, призната с 377 гласа " за ", 248 гласа " срещу " и 62 гласа " въздържал се ", членовете на Екологичен потенциал показват риска от алгоритмична прис...

Евродепутатите показват страдание по отношение на обстоятелството, че политици от Европейски съюз и някогашни европейски ръководители като Андрей Бабиш, министър-ръководител на Чехия, Никос Анастасиадис, държавен глава на Кипър, Вопке Хукстра, министър на финансите на Нидерландия, Тони Блеър, някогашен министър-ръководител на Обединеното кралство, и Джон Дали, някогашен малтийски министър и еврокомисар, също участват в досиетата „ Пандора “. Илхам Алиев, държавен глава на Азербайджан, и Мило Джуканович, държавен глава на Черна гора, също са директно разкритикувани в резолюцията.

Парламентът настоятелно приканва страните членки и Комисията да създадат повече във връзка с идентифицирането и шерването на информация по отношение на действителните притежатели, които в последна сметка извличат печалби от фиктивни сдружения. Евродепутатите показват също, че доста страни членки се забавят в използването на настоящите разпоредби за битка с изпирането на пари и избягването на налози. Комисията би трябвало да предприеме ограничения против тези изоставащи страни. От нея също по този начин беше поискано да изготви оферти за контролиране на така наречен „ златни паспорти “ и схеми за престояване и да оцени доколко дейно се разпознават видни политически персони и се ползва задълбочена надлежна инспекция.

Новите по-строги разпоредби ще се окажат безполезни без вярно използване на към този момент въведените разпоредби и без по-положително съдействие сред националните органи в целия Европейски съюз, се показва в резолюцията, в която се приканва и за повече запаси и положителна воля в тази връзка. Самата Комисия следва да реши наистина ли националните звена за финансово разузнаване са задоволително добре обезпечени с запаси.

Резолюцията дефинира сегашния черен опис на Европейски съюз на данъчните убежища като „ неефикасен инструмент “, който не е в положение да улови някои от най-големите страни извършители. Така да вземем за пример две трети от фиктивните сдружения в досиетата „ Пандора “ се намират в Британските Вирджински острови, които макар че към момента не попадат в черния опис на Европейски съюз, се показва още в резолюцията. Членовете на Екологичен потенциал оферират разнообразни способи за усилване на критериите за включване в описите, в това число разширение на обсега на типичните за данъчните убежища практики и смяна в процедурата за взимане на решаване за включване на юрисдикции в описа. По-рано през октомври 2021 година членовете на Екологичен потенциал приеха по-подробна резолюция по този въпрос.
 Попитахме евроделегацията за бедността и неравенствата-показаха ни корупцията Попитахме евроделегацията за бедността и неравенствата-показаха ни корупцията
Налице е прекалено много безотговорност за корупцията, която разяжда обществото. Това съобщи София ин`т Велд от Нидерландия, ръководителят н...

Източник: actualno.com