В първия ден от предлагането на акции от „Инфинити Капитал“ ...

В първия ден от предлагането на акции от „Инфинити Капитал“

Първата и по-малка фаза от предлагането на акции на Инфинити е успешна на 85%

В първия ден от предлагането на акции от „ Инфинити Капитал “ АД бяха пласирани 847 198 акции, или малко под 85% от предложените 1 млн. бумаги при закрепената стойност от 1,6 лева за брой.

Резултатът беше обявен в 14:08 ч. Броят покупко-продажби възлезе на 166. Толкова са участвалите лица, тъй като акциите се разпределят съразмерно.

Предлагането към този момент е сполучливо, тъй като са записани най-малко 612 500 акции. Утре макар че предлагането не престава до цялостния размер от 3,65 млн. акции, като след продадените през днешния ден остават 2 802 802 акции при закрепената стойност от 1,6 лева Това са 76,8% от цялото предложение, т.е. до момента то е сполучливо на 20%.

За първи път на маркета BEAM няма презаписване (днес беше под 100%, или 85%), до момента в който при извършените до момента набирания на капитал на този сегмент на „ Българска фондова борса “ АД имаше свръхинтерес при акциите на „ Биодит “ АД, „ Син Карс Индъстри “ АД и „ Импулс I” АД.

„ Инфинити Капитал “ ще употребява набраните средства от първичното обществено предложение за развиване на плана си „ Аристократ Хилс “ – комплекс от 13 първокласни къщи край Божурище. Ценовият диапазон на продажба на една къща е от 574 000 евро до 634 000 евро, т.е. от 1 750 до 1 932 евро на кв.м.

Друг план, обвързван с компанията, е „ Гурмазово Хаус “ също край Божурище, който е запазен изцяло. Комплексът се състои от 14 къщи. Инвеститор е мажоритарният акционер в "Инфинити Капитал " "Джи Ди Кепитъл Мениджмънт ", в чийто съвет на шефовете е изпълнителният шеф на "Инфинити Капитал " Георги Димитров.

„ Инфинити Капитал “ АД има подписан контракт от 02.09.2021 година с мажоритарния си акционер “Джи Ди Кепитъл Мениджмънт” АД за придобиването на плановото сдружение “Гурмазово Хилс” ЕООД, в което са апортирани парцелите, върху които ще стартира да се строи. Финализирането на договорката се чака всеки миг.

Дружеството възнамерява да инвестира най-вече в жилищни парцели – най-малко 70% от авоарите му, а останалите да са ръководни, складови и търговски площи. Инвестициите ще са фокусирани в София и Софийска област, като малка част от тях се възнамерява да се реализират главно в Пловдив и Варна, показва компанията в бизнес проекта си.

В момента „ Инфинити Капитал “ договаря за придобиването на урегулиран имот от към 3 000 кв.м с построен върху него настоящ фотоволтаичен парк със подписани контракти за присъединение, подкрепа и изкупуване на електрическата енергия.

Дружеството договаря и за придобиване на имот с разрешителни за градеж и изрядна строителна документация за 8-10 къщи, ситуирани върху терен от към 6 000 кв.м. Къщите ще са с площ от 150 кв.м всяка и ориентировъчна пазарна стойност от 150 000 евро без Данък добавена стойност за къща.

Компанията договаря и за придобиването на имот с разрешителни за градеж и изрядна строителна документация на 40 къщи, ситуирани върху терен от към 30 000 кв.м. Къщите ще са с площ от 210 кв.м всяка и ориентировъчна пазарна стойност от към 250 000 евро без Данък добавена стойност за къща.

Източник: investor.bg