В края на 2023 г., българският транспортен сектор показва интересни

...
В края на 2023 г., българският транспортен сектор показва интересни
Коментари Харесай

Транспортният сектор в България: Икономическите и оперативните тенденции

В края на 2023 година, българският транспортен бранш демонстрира забавни динамичности в придвижването на товари и пасажери , които са знаци както за икономическото положение на страната, по този начин и за потребителските настройки и желания. През четвъртото тримесечие на годината, данните разкриват понижение в транспорта на товари и леко оттегляне в превозването на пасажери , макар че осъществената работа в някои сегменти отбелязва напредък.

През последните три месеца на 2023 година товарният превоз изпитва спад от 14.6% в превозените товари по отношение на предходното тримесечие, до момента в който осъществената работа се намалява с 5.9%. Въпреки това, когато съпоставяме данните със съответното тримесечие на 2022 година, се следи нарастване на превозените товари с 3.8% , което акцентира избрана стабилизация на пазара на сухопътни и водни товарни транспорти. Интересно е да се означи динамичността сред вътрешните и интернационалните транспорти, където вътрешните нарастват с 13.3%, до момента в който интернационалните транспорти регистрират спад от 11.3%.

Секторът на пътническия превоз демонстрира понижение на превозените пасажери с 4.2%, само че в това време осъществената работа се усилва с 4.9%. Този растеж може да се пояснява като оптимизация на маршрутите и по-ефективно потребление на транспортните средства. В съпоставяне с предходната година обаче броят на пасажерите в сухопътния превоз е намалял с 5.7% , като железопътният превоз е обиден най-сериозно със спад от 14.3%.

Водният превоз съставлява една от дребното светли точки през този интервал, като регистрира нарастване на превозените товари и осъществената работа , посредством главно на речния превоз. Това нарастване може да се интерпретира като резултат от подобренията в инфраструктурата и успеваемостта на интервенциите.

Градският електротранспорт също изпитва напън, като отбелязва 6.1% спад в превозените пасажери. Най-голямо е въздействието върху тролейбусния и трамвайния превоз. Въпреки това, осъществената работа нараства с 6.1%, което демонстрира капацитета за оптимизация и акомодация към изменящите се условия на пазара.

Динамиката в транспортния бранш през четвъртото тримесечие на 2023 година отразява както провокациите, по този начин и опциите за напредък и оптимизация . Въпреки спадовете в някои области, устойчивото ръководство и стратегическото обмисляне могат да допринесат за по-добри резултати в бъдеще, изключително в подтекста на възобновяване след пандемията и превъзмогване на световните стопански провокации.

Източник: iskra.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР