В изпълнение на дейностите по проект 30 years Maastricht: Reflections

...
В изпълнение на дейностите по проект 30 years Maastricht: Reflections
Коментари Харесай

Председателят на Общински съвет - Мездра участва в честване във Вилнюс на 30 години от Договора от Маастрихт

В осъществяване на дейностите по план „ 30 years Maastricht: Reflections on the past, presents and future of Europe “ („ 30 години Маастрихт: Размисли за предишното, сегашното и бъдещето на Европа “) ръководителят на Общински съвет (ОбС) - Мездра Яна Нинова взе присъединяване в честване на 30 години от Договора от Маастрихт, което се състоя в столицата на Литва Вилнюс. 
Домакини на събитието, на което участваха 70 души, в това число държавни чиновници, преподаватели, юношески водачи, бизнесмени и членове на цивилен организации, беше Община Молетай. 
Проектът „ 30 години Маастрихт: Размисли за предишното, сегашното и бъдещето на Европа “ се осъществя по Програмата на Европейската комисия „ Граждани, тъждество, права и полезности “ (CERV) 2021-2027 година Партньори по него са общини и неправителствени организации от 8 европейски страни: България, Литва, Испания, Италия, Франция, Португалия, Гърция и Малта, включително от българска страна - Община Мездра. 
Основната цел на събитието беше да се отбележат достиженията на Договора от Маастрихт и да се проучват провокациите и опциите през последните три десетилетия, а съответните цели: 
• Насърчаване на осведомеността и разбирането на Договора от Маастрихт.; 
• Улесняване на обмена на хрумвания и опит сред участниците.; 
• Укрепване на другарските връзки и съдействие сред участващите страни.; 
• Документиране на усещанията и противоположната връзка на участниците за основаване на електронна книга. 
Събитието включваше разнородни действия, предопределени да насърчат дейното присъединяване и културния продан сред сътрудниците по плана: 
• Конференции и семинари: Ключовите сесии включваха Конференция: „ Наследството от Маастрихт: 20 години Литва в Европейски съюзна “ с преподавател Паулиус Саударгас, народен представител в литовския парламент, за въздействието на Договора от Маастрихт върху политиката, стопанската система и обществото на Европейски Съюз и семинари за достиженията и провокациите на европейската интеграция. 
• Семинари: Интерактивни семинари, фокусирани върху младежката подвижност, просветителните благоприятни условия за претовареност и провокациите на имиграционната политика. 
• Културни и публични визити: Участниците посетиха литовския парламент (Сейма), остарелия град на Вилнюс и Музея на етнокосмологията. 
Акцент на събитието беше церемонията по побратимяването, на която представителите на 8-те сътрудници по плана подписаха Споразумение за поощряване на европейското поданство и локалното съдействие.
Сред ораторите бяха кметът на Община Молетай Саулиус Яунейка и литовският народен представител Паулус Саударгас, който направи встъпителни бележки за европейската интеграция и достиженията на Договора от Маастрихт. 
Първата работна среща по плана „ 30 years Maastricht: Reflections on the past, presents and future of Europe “ се състоя при започване на тази година в Сантя̀го де Компостѐла, Испания. Домакин на идващото събитие, което ще се състои от 12 до 15 септември, е Община Мездра, а през месец декември следва още една работна среща, този път в Малта.
Източник: bulnews.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР