В Бургас ще бъдат подменени отоплителните уреди на 1 994

В Бургас ще бъдат подменени отоплителните уреди на 1 994 ...

По-чист въздух в Бургас след подмяната на старите печки на дърва и въглища с нови.

В Бургас ще бъдат подменени отоплителните уреди на 1 994 домакинства. Общината започна да приема документи на желаещите да се отопляват по начин, който не замърсява въздуха. Пилотната фаза на Интегрирания проект по Програма ЛАЙФ предвижда преходът към алтернативни форми на отопление, които щадят околната среда.
В първият етап от проекта ще се включат 80 домакинства, на които старите печки ще бъдат заменени с нови. Всеки от одобрените кандидати ще получи безвъзмездно новите отоплителни уреди, заедно с монтажа и демонтажа на старите печки. Гаранционният срок на оборудването е пет години.
На интернет страницата на Община Бургас са посочени всички изискавния, документи и критерии на които трябва да отговарят кандидатите, които желаят да се включат в проекта.
Допълнителна информация и съвети при попълване на документите могат да се получат и на телефон 056/ 84 38 91.
Заявленията трябва да се подават в Местния център за администриране на проекта на адрес - Бургас, улица "Трапезица" No 5 от 27 януари до 31 март тази година.
Едно от условията е жилищата на кандидатите да бъдат в териториалния обхват на схемата за подмяна на старите печки на твърдо гориво, които са Централна градска част, квартал "Възраждане" и комплексите "Лазур", "Братя Миладинови" и зона „Г“ на "Меден рудник".
След стартирането на първата фаза от проекта се очаква количеството на отделени фини прахови частици в града да намалее с 1 200 килограма за една година.

Източник: actualno.com