Централната избирателна комисия реши на свое заседание днес как ще

...
Централната избирателна комисия реши на свое заседание днес как ще
Коментари Харесай

Стана ясно как ще се организира гласуването на хора с трайни увреждания за вота „две в едно“

Централната изборна комисия реши на свое съвещание през днешния ден по какъв начин ще се провежда гласуването на хора с трайни увреждания за вота " две в едно " – парламентарните избори и избори за представители в Европейския парламент, на 9 юни.

Районните изборни комисии дефинират секция на първия етаж (партер), която е с минимален брой гласоподаватели по изборен лист за гласоподаване на гласоподаватели с увредeно зрение или със усложнения в напредването, се показва в решение на комисията. Пред секцията се слагат обозначителни знаци, за да се означи нейното предопределение.

Избирател с увредeно зрение или със усложнения в напредването може да гласоподава и в определена от него подобаваща секция. Преценката за това дали секцията е подобаваща е на самия гласоподавател, а не на СИК, се показва в решението на ЦИК.

Избирател с увредeно зрение или със усложнения в напредването, избрал да гласоподава в секция, удостоверява пред СИК самоличността си с документ за идентичност. Секционната изборна комисия вписва всички данни на гласоподавателя в спомагателната страница на изборния лист (под черта), откакто гласоподавателят показа декларация по пример, че не е дал своя вот и няма да гласоподава на друго място.

Когато гласоподавателят е с увредeно зрение, с повреден слух или с друго увреждане, което не му разрешава да извърши самичък нужните дейности при гласуването, ръководителят на комисията може да позволи гласуването, в това число посредством профилирано устройство за машинно гласоподаване, да се извърши благодарение на компаньон, посочен от гласоподавателя. При оборване на решението на ръководителя от член на комисията разногласието се взема решение дефинитивно от секционната изборна комисия. За гласоподавател, който се придвижва с компаньон, само че може самичък да извърши нужните дейности при гласуването, придружителят се позволява единствено до паравана за гласуване/преграда за гласоподаване със профилирано устройство за машинно гласоподаване, след което се отдръпва, до момента в който гласоподавателят гласоподава.

Имената и единният цивилен номер на придружителя се вписват в рубрика " Забележки " на изборните описи против името на гласоподавателя от член на комисията. Когато увреждането не разрешава на гласоподавателя да се подпише, в полето за автограф член на комисията отбелязва " дал своя вот " и се подписва. Това събитие се отбелязва в графата " Забележки " и в протокола на секционната изборна комисия.

Едно лице не може да бъде компаньон на повече от двама гласоподаватели. Член на секционна изборна комисия, представител на партия, коалиция или предприемчив комитет, покровител или наблюдаващ не може да бъде компаньон.

Не по-късно от 1 юни 2024 година Районната изборна комисия и общинската администрация оповестяват къде се намират изборните секции, избрани за гласоподаване на лица с увредeно зрение или със усложнения в напредването.

Право да гласоподават с преносима изборна кутия имат гласоподавателите с трайни увреждания, които не могат да изоставен дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение, според Изборния кодекс.

Срокът за подаване на заявки на хора с трайни увреждания, които желаят да гласоподават с преносима изборна кутия е до 25 май, се показва в хронограмата на ЦИК за организацията на изборите на 9 юни. Секциите за гласоподаване с преносима изборна кутия се образуват на територията на всяко обитаемо място при подадени не по-малко от 10 заявки от гласоподаватели с трайни увреждания, които не могат да упражнят изборното си право в изборно помещение, само че желаят да гласоподават, и непрекъснатият им, надлежно сегашен адрес е на територията на съответното обитаемо място. Заявлението за регистриране в листата за гласоподаване с преносима изборна кутия се подава до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник. Заявлението е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото наличие през интернет страницата на общината/района.

При подаване на електронното заявление не се изисква автограф. В заявката се показват имената на гласоподавателя, ЕГН, непрекъснатият адрес или актуалният адрес, когато е направено искане по член 36 от Изборния кодекс. Към заявката за гласоподаване в секция се ползва копие от документ от ТЕЛК, НЕЛК или здравна епикриза за здравословно положение на гласоподавателя. Когато заявителят не е показал копие от документ, се прави инспекция за определяне съществуването на увреждане на гласоподавателя по длъжностен път. Когато инспекцията не може да бъде осъществена, в това число и като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното ръководство, следва да се изиска от заявителя да показа копие от някои от горепосочените документи.

Избирателите с трайни увреждания, които желаят да гласоподават с преносима изборна кутия, само че не са подали заявление в избрания период, могат да заявят това при изискване че на територията на обитаемото място е назначена преносима СИК до 3 юни, според хронограмата на ЦИК.
Източник: inews.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР