Темата накратко Обещанията за поддържане на въглищата до 2038 г. ...

Темата накратко Обещанията за поддържане на въглищата до 2038 г.

Миньорите масово остават без работа още през 2026 г.

Темата в резюме Обещанията за поддържане на въглищата до 2038 година са по-скоро политически трик за краткосрочни дивиденти. Заради европейски регламенти Топлоелектрическа централа -те няма да могат да получават държавна помощ след 2025 година Освен това самият План за възобновяване изисква отварянето на 1.4 гВт въглищни мощности, към 75% от приблизително употребяваните в този момент .
Официалната позиция на служебното държавно управление , записана в Плана за възобновяване , е, че България ще се откаже от въглищата през 2038 година Това ненапълно успокои митингите на миньорите и енергетиците от комплекса " Марица-изток " , а и изнесе тематиката настрана от предизборния политически спор . Но истината е, че въглищната енергетика ще се трансформира наложително доста по-рано - още до 2026 година И действително след единствено 5 години над две трети от миньорите ще останат без работа. Факт, който сега никой не желае да спомене.

Причините за това са няколко, като преди всичко са самите планове , заложени в Плана за възобновяване . Най- огромният от тях - за построяване на нова газова централа изисква затварянето на 1.4 гВт въглищни мощности, което е към 75% от приблизително употребяваните през тази година. Освен това е очакван бюджет за огромно нахлуване на соларни системи, които неминуемо ще намалят потребността от въглища денем . Мерките за енергийна ефективност пък би следвало да понижат общата консумация на енергия в страната.

Извън това европейската инструкция за общия маркет на електрическа енергия не разрешава на въглищните централи да получават държавна помощ, в случай че изхвърлят повече от 550 кг CO2 при производството на 1 мВтч. Което за българските Топлоелектрическа централа -ове, които изхвърлят по на 1 звук CO2/тон, значи , че ще могат да работят единствено за свободния маркет . Цените макар че би трябвало да разрешават това.

Комбинацията от тези фактори безусловно ще докара до съвсем цялостното прекъсване на активността на " Мини Марица-изток " . Просто тъй като няма да има кой да купува въглища от държавното добивно сдружение .
Капитал - брой 42
За страдание в този момент не се възнамеряват незабавни ограничения за служащите , а вместо това още веднъж им се дават илюзорни обещания за светлото бъдеще.
Един милиард аргументи
Във финалния вариант на Плана за възобновяване са направени няколко дребни на пръв взор корекции, които макар че трансформират съществено резултатите от заложените планове . Най- основно в това отношение е решаването на служебното държавно управление да построи нова газова мощ от 1 гВт.

Първоначално се предвиждаше тя да е на площадката на държавната Топлоелектрическа централа " Марица-изток 2 " , което безусловно изключваше опцията в плануванаъа другояче тръжна процедура да се включат и други играчи. Сега такова условие няма, а даже се приказва за няколко газови мощности, което допуска , че биха могли да се изградят да вземем за пример четири разнородни централи в страната с по 250 мВт мощ . Това освен ще насърчи конкуренцията, само че и ще усъвършенства положението на енергийната система.

Цената на новата мощ е непокътната в същия размер - 1.66 милиарда лева , като финансирането ще е: 498.7 млн. лева от проекта , още толкова от Модернизационния фонд под формата на финансов инструмент и 663 млн. лева частно съфинансиране. При осъществяване на търга класирането ще е на база това кой ще изиска най-малко дотации . А място за наддаване в тази посока има, защото съгласно оценки на Европейска комисия инвестицията в нова газова Топлоелектрическа централа е 0.5 млн. евро на мегаватчас или за 1 гВт ще са нужни 500 млн. евро, което е под 980 млн. лева

Всъщност в проекта се споделя , че би трябвало да се изградят най-малко 1 гВт газови мощности, което значи , че при наддаването може да се стигне до 1.2 или даже 1.5 гВт.
Над 7000 индивида са заети директно във " Мини Марица-Изток " . Фотограф: Цветелина Белутова
Условието да се взема участие в търга за газовите централи е да бъдат затворени 1.4 гВт въглищни мощности. Това значи да вземем за пример , че в случай че държавната Топлоелектрическа централа " Марица-изток 2 " желае да получи финансиране за изграждането на 3 паро-газови блока с обща мощ 750 мВт, ще би трябвало да оферира закриването на най-малко 1050 мегавата въглищни блокове (съотношение 1:1.4), което е 62% от наличния потенциал на централата.
Четено Коментирано Препоръчвано 1 Как да... 2 Политика 3 Коронавирус 1 Коронавирус 2 Коментари и разбори 3 Политика 1 Как да... 2 Коронавирус 3 Коронавирус
По същия метод така наречен американски Топлоелектрическа централа : " Ей и Ес Гълъбово " и " КонтурГлобал Марица 3 " могат да кандидатстват всяка за по един или повече блокове на газ с мощ 300 мегавата всеки и да предложат закриването на съответните въглищни съоръжения , още повече че през 2026 година дълготрайните контракти и на двете ще са изтекли.

В наддаването може да се включат още Топлоелектрическа централа " Бобов дол " , " Брикел " и Топлоелектрическа централа " Марица 3 " , а за какво не и някои от топлофикациите на въглища.

Всичко това прави уравнението за живота на въглищата много по- комплексно от простата поръчка , че ще ги има до 2038 година Дори да бъдат затворени единствено 1.4 гВт въглищни мощности, това е към 75% от приблизително употребяваните такива през 2021 година Или казано по различен метод , над две трети от клиентите на " Мини Марица-изток " елементарно ще изчезнат до 2026 година Противното значи Планът за възобновяване да не се извърши и надлежно България да загуби заложените в него съвсем 13 милиарда лева безплатни средства.

Източник: capital.bg