По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) вобласт Пловдив,

...
</TD
>По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) вобласт Пловдив,
Коментари Харесай

Излязоха данни за заплатите в Пловдив и областта

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в

област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правно отношение към края

на март 2024 година нарастват с 1.2 хиляди, или с 0.5% по отношение на края на декември 2023 година,

като доближават 228.2 хиляди, предава Териториално статистическо бюро - Юг. 

Средната брутна месечна работна заплата в област Пловдив за януари

2024 година е 1 842 лева, за февруари - 1 826 лева и за март - 1 910 лв.. През първото

тримесечие на 2024 година междинната месечна работна заплата нараства по отношение на четвъртото тримесечие на 2023 година с 1.6%, като доближава 1 859 лв..

Най-голямо понижение на междинната месечна работна заплата е записано в

дейностите " Образование “ - с 11.9%, " Операции с недвижими парцели “ - с 11.5% и

" Създаване и разпространяване на информация и творческипродукти;

далекосъобщения “ - с 11.0%.

Икономическите действия, в които е записано най- огромно нарастване на междинната месечна заплата, са " Селско, горско и рибно стопанство “ - с 15.0%, " Търговия; ремонт на коли и мотоциклети “ - 14.1% и

" Финансови и застрахователни действия “ - с 14.0%.

През първото тримесечие на 2024 година междинната месечна работна заплата

нараства с 15.8% по отношение на първото тримесечие на 2023 година, като най-голямо е

нарастването в " Селско, горско и рибно стопанство “ - с 31.4%, " Хотелиерство и

ресторантьорство “ - с 31.1% и " Финансови и застрахователни действия “ - с 28.6%.

Най-високо средномесечно трудово заплащане през първото тримесечие на 2024 година са получили наетите лица по трудово и служебно правно отношение в икономическите действия: " Създаване и разпространяване на информация и креативен продукти; далекосъобщения “ - 4 065 лева, " Производство и систематизиране на електрическа и топлинна сила и на газообразни горива “ - 2 813 лева и " Хуманно опазване на здравето и обществена работа “ - 2 375 лв.. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите действия: " Административни и спомагателни действия “ - 1 231 лева, " Хотелиерство и ресторантьорство “ - 1 308 лв. и " Други действия “ - с 1 316 лв..

Спрямо същия интервал на миналата година междинната месечна работна

заплата, в област Пловдив, през първото тримесечие на 2024 година в публичния бранш нараства с 16.4%, а в частния бранш - с 15.4%. По размер на междинната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2024 година Пловдивска област заема шесто място измежду 28-те области в страната. С най-висока междинна месечна работна заплата е област София (столица) - 3 037 лева, а с най-ниска е област Благоевград - 1 435 лева За следения интервал междинната месечна работна заплата за страната е 2 198 лева - с 339 лева или 18.2% по-висока от тази за област Пловдив.
Източник: plovdiv24.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР