Стипендията на редовните докторанти се увеличава на 1000 лв. със ...

Стипендията на редовните докторанти се увеличава на 1000 лв. със

Стипендията за редовните докторанти се увеличава на 1000 лева

Стипендията на постоянните докторанти се усилва на 1000 лева със задна дата от 1 юли т.г. За тази цел в актуализацията на държавния бюджет са планувани 5,244 млн. лева, заяви на уеб страницата си Министерството на образованието и науката (МОН). Те ще бъдат разпределени измежду 35 държавни висши учебни заведения, Българската академия на науките, Военномедицинска и Селскостопанска академия, Националните центрове по заразни и паразитни заболявания и по запазване на публичното здраве, Националния институт по метеорология и хидрология. В тях се образоват общо 3496 докторанти. С приемането на бюджета за 2022 година от 1 април докторантската стипендия се увеличи с 50% от 500 на 750 лева С признатата предходната седмица актуализация размерът й се удвоява спрямо началото на тази година. С други 1,777 млн. лева от актуализацията на бюджета ще се усилят нормативите за леглоден и храноден в студентските общежития и столове, стопанисвани от „ Студентски столове и общежития “ ЕАД. В резултат на това през идната академична година наемите в тези общежития ще запазят сегашните си равнища, а отстъпката в студентските столове на сдружението ще се увеличи. Допълнителни 5,5 млн. лева за заплати получава Селскостопанската академия, 1,2 млн. лева влизат в сметката на Висшето военновъздушно учебно заведение „ Георги Бенковски “. Нови 20 млн. лева отиват в държавните висши учебни заведения. Те ще бъдат разпределени съгласно качеството на образованието и реализацията на студентите, избрани въз основа на данни от Рейтинговата система на висшите учебни заведения в България. Най-много са средствата за Софийския университет „ Св. Климент Охридски “ и Техническия университет в София – надлежно над 3,3 млн. лева и съвсем 2,5 млн. лева Най-малки са сумите за Висшето учебно заведение по телекомуникации и пощи – близо 30 хиляди лева, и за Висшето строително учебно заведение „ Любен Каравелов “ – малко над 35 хиляди лева. Университетите ще получат без условия 20-те милиона лв. за хонорари, планувани в държавния бюджет за 2022 година, които до момента бяха обвързани с въвеждането на нова методика за атестиране на университетския състав. Министерството на образованието и науката предложи на Съвета на ректорите и на двата синдиката във висшето обучение съответно систематизиране на средствата и чака техните мнения.

Източник: 3e-news.net


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg