Сред водещите приоритети за страната ни са запазването на икономическата

...
Сред водещите приоритети за страната ни са запазването на икономическата
Коментари Харесай

България ще стимулира инвестициите във високотехнологични производства

Сред водещите цели за страната ни са запазването на икономическата и финансовата непоклатимост в страната и продължение на дейностите по присъединение на България към Шенген, еврозоната и Организацията за икономическо сътрудничество и раз. Това означи министърът на стопанската система и промишлеността Петко Николов на Осмата годишна среща на Българския конгрес на бизнес водачите с посланици.

Той уточни, че коронавирус пандемията и военните спорове са посочили на Европа, че икономическата сигурност не е даденост, че би трябвало да бъдем обединени, с цел да можем да подсигуряваме устойчивото икономическо развиване на страните.

Министър Николов акцентира, че инфраструктурната съгласуваност, енергийният бранш, дигитализацията и ИТ секторът са основни за развиването на цяла Европа. А вложенията в инфраструктурата, в зелената съгласуваност и в индустриалните зони са основни за района.

Той бе безапелационен, че развиването на стопанската система ни е тясно обвързано с главните хоризонтални цели на Европейския съюз за ускорена цифровизация и консолидиране на моделите на кръговата стопанска система.

„ Политиката ни е ориентирана към стимулиране на вложенията във високотехнологични производства, пазарното внедряване на нововъведенията и въвеждане на нови технологии, както в индустриалните процеси, по този начин и в основаването на нови артикули и услуги, за създаване на конкурентоспособна, ресурсно-ефективна нисковъглеродна промишленост “, посочи икономическият министър. Задено с това се работи за основаване на удобна институционална среда за работа на бизнеса, в това число посредством създаване на екосистема от индустриални паркове в цялата страна.

Това ще става посредством създаване на готови индустриални терени и съдаване на условия за развиване на научноизследователска и развойна активност.

Министър Николов бе безапелационен, че каквито и цели да си слагаме, няма по какъв начин да ги реализираме без да развиваме и човешкия капацитет.

„ Развитието на фрагментите е дълготрайно решение и главните провокации пред бизнеса са свързани точно с това “, означи той.

Внимание се отделя както за отмерено развиване на всички райони на страната, по този начин и на секторното измерение за привличане на вложения в действия с висока добавена стойност. По думите му, Европа разполага с всички предпоставки да стане един от водачите във високотехнологичните браншове, а България и секторите мехатроника, електроника и микроелектроника могат да имат значима роля в този развой.

А фирмите, без значение дали са български или задгранични, могат да разчитат на институционална поддръжка от страна на Министерството на стопанската система и промишлеността, уточни министър Николов.
Източник: econ.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР