Според нея ресор Енергетика“ би могъл да бъде разширен и

...
Според нея ресор Енергетика“ би могъл да бъде разширен и
Коментари Харесай

Цветелина Пенкова: Имаме исторически шанс да договорим ключов ресор на бъдещия еврокомисар

Според нея сектор „ Енергетика “ би могъл да бъде уголемен и такава тематика да бъде дадена на страна като България. В момента комисарят по енергетика е Естония. Цветелина Пенкова счита, че е значимо кой ще води договарянията в Европейската комисия. „ Въпросът за ресора е първокачествен, пред този за името, което страната ни ще излъчи. Грешна е политиката да тръгваме от имена и по-късно да търсим подобаващ сектор. Има много сериозен исторически късмет България да заеме постоянна позиция в границите на оставащата съвсем година и половина от мандата на Европейска комисия “, означи евродепутатът.

„ Няма сериозна политическа воля да се направи ясна тактика, какво и по какъв начин ще се случва с ТЕЦ-овете и това ни слага в патова обстановка. Трябва да се приказва в доста ясни средносрочни и дълготрайни рамки, какво, по какъв начин и доколко ще се понижат мощностите, и зависимостта ни в действителност от ТЕЦ-а. В момента те са към 40 % от енергийния микс на страната. Рамката, която сме приели е, че до 2038 година това би трябвало доста да понижи, т. е., да минем съвсем в едноцифрените проценти, защото прекъсването на една такава мощ напълно, стратегически не е целесъобразно “, разяснява
Цветелина Пенкова. Според нея е допустимо предоговаряне, в случай че се направи по допустим метод – да се усили срокът, да бъде понижен процентът. Тя означи, че в случай че се направи явен подобен проект, тогава към този момент няма потребност да слагаме въпроса във връзка с препитанието и работните места: „ Аз съм говорила персонално и с сътрудниците, и от мините, и от ТЕЦ-овете. Това, което те желаят, е ясна държавна политика- по кое време, какво ще се случи, с цел да могат в действителност да създадат плана на кадровия капацитет, който е нужен. Ако приказваме за един период от 17 години, какъвто имаме сега, може да има равномерен преход и да се предложи опция за друга реализация. “
Евродепутатът изясни, че по Фонда за обективен преход, който беше очакван точно за райони в преход, където ще се наложи подкрепяне на популацията и на работещите в тези браншове, бяха отпуснати средства от Европа, с цел да се подкрепи тяхната преквалификация, да се намерят други работни места. За България бяха планувани 1, 3 милиарда евро. Пенкова означи, че за момента, по отношение на периодите, сме изгубили 100 млн., т. е., към този момент ни се поставят 1, 2 милиарда евро, в случай че успеем да предадем в някакъв период тези проекти. „ Беше дадена опция, само че в рамките към този момент на 3 години ние не можем да се възползваме от тази опция, изпълнявайки справедлив аршин. За мен е необяснимо като държавна политика “, разяснява евродепутатът.

„ За да има постоянна енергийна система, с непрекъснати цени, са нужни базови мощности и допълващи. ВЕИ-тата са в частта допълващи. Но без базова мощ, няма по какъв начин да има постоянна енергетика и няма по какъв начин да имаш налични дълготрайни цени, а не потребителите да бъдат пострадали. Ние би трябвало да изберем този източник на сила, която е с най-ниско емисионен отпечатък върху природата и стопанската система. Това е нуклеарната енергетика. Себестойността на нуклеарната енергетика може би е една от най-ниските, по отношение на тези останали два базови енергийни източника. Това, което сега се постанова като политика в Европа е явен баланс сред базови и допълващи мощности- нуклеарна енергетика, плюс възобновими източници на силата “, посочи още Цветелина Пенкова. Тя посочи, че наказания във връзка с вноса на нуклеарно гориво няма, във Франция 30% от нуклеарното гориво идва от Русия и даже Съединени американски щати внасят към момента от Руската федерация, тъй като диверсификацията касае вероятните снабдители, само че те не са толкоз доста.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Екологичен потенциал: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

.
Източник: frognews.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News




PromoMall.bg