Смяната на личния документ не е задължителна и всеки гражданин

...
Смяната на личния документ не е задължителна и всеки гражданин
Коментари Харесай

Започва издаване на лични карти ново поколение

Смяната на персоналния документ не е наложителна и всеки жител може да се възползва от услугата при приключването на периода на годност
От 17 юни т.г. Дирекция „ Български документи за идентичност “ вкарва нов пример на българска персонална карта. С цел повишение на сигурността на документа, с изключение на изображението, той ще съдържа електронен притежател на информация със записани биометрични данни – два пръстови отпечатъка и фотография.

Какви преимущества дава персоналната карта от ново потомство  – отваря опцията на българските жители, които пътуват в страните от Европейски Съюз, да минават през електронните пунктове на Граничен контролно-пропусквателен пункт, улеснява и форсира  контрола на граничните управляващи от останалите страни. На по-късен стадий, с вписването на уверение за електронна еднаквост, жителите ще могат да се разпознават и във виртуална среда при прилагане на електронни услуги и осведомителни системи.

Какво би трябвало да знаете:  Смяната на персоналния документ не е наложителна. Личните карти, които са издадени до 16.06.2024 година, в това число, са със период на годност до 2 август 2031 година, в случай че срокът им на годност не е  изминал преди този момент.
Запазва се срокът на услугата– елементарна до 30 дни, бърза до 3 дни и експресна – в границите на 8 работни часа, като заявките за издаване на новия документ могат да се подават в звената „ Български персонални документи “ към регионалните дирекции страната. Възползвалите се от експресната услуга ще получават документа си единствено в София персонално или от упълномощено лице.
Остава опцията за издаването на безвъзмездна персонална карта за лицата от 14 до 16-годишна възраст, с годност от 4 години;
Отпада издаването на безсрочна персонална карта на лица, навършили 58 години. На лица от 18 до 70 години ще се издава персонална карта със период на годност от 10 години. Лицата, навършили 70 години могат да изберат период на годност 10 или 30 години, като документът още веднъж е безвъзмезден.
Приета е и таксата за издаване на новите документи за лица от 18 до 70 години.
До края на годината тя остава непроменена за всички типове услуги – елементарна, бърза и експресна. От началото на 2025 година се вкарва цена от 30 лв. за елементарна услуга.  До края на годината се резервира и цената за издаването на персонален документ за лица с трайна понижена продуктивност или тип и степен на увреждане 50 и над 50 %, като от началото на идната година за елементарна услуга се вкарва цена от 3 лв., за бърза – 6 лв. и за експресна – 15 лв.. Лична карта със период на годност от една година се издава на лица, от които е невероятно снемане на пръстови отпечатъци, заради краткотрайна физическа неспособност. Таксата за документа е 3 лв. при елементарната услуга, 6 лв. – при бързата и 15 – при експресната.
Запазва се опцията за елементарна и бърза услуга при издаването на карта за престояване на член семейство на жител от Европейски Съюз. Таксата за това остава непроменена до края на годината, а от началото на идната – жителите ще заплащат 30 лв. за елементарна и 60 лв. за бърза услуга.
Въвеждането на новия пример на  българска персонална карта стана допустимо с помощта на поредните старания на експертна група от Министерство на вътрешните работи.
Източник: plovdiv-online.com

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР