Служебният премиер Стефан Янев ще се срещне с представители наНационалното

Служебният премиер Стефан Янев ще се срещне с представители наНационалното ...

Стефан Янев се среща с представители на Сдружението на общините


Служебният премиер Стефан Янев ще се срещне с представители на
Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

В рамките на срещата, която ще се проведе в Гранитната зала в сградата на на Министерски съвет, ще бъдат обсъдени теми от сферата на местното
самоуправление. Друг акцент в дискусията ще бъде организирането и
провеждането на свободни, честни и демократични избори.

Работната среща ще протече в режим на закрито заседание.

Източник: bnt.bg