След близо 5 часа обсъждане Националният съвет на БСП възложи

След близо 5 часа обсъждане Националният съвет на БСП възложи ...

Депутатите от БСП няма да подкрепят Истанбулската конвенция.


След близо 5 часа обсъждане Националният съвет на БСП възложи на парламентарната група „БСП за България“ да гласува против ратифицирането на Истанбулската конвенция.

"За" отпадане на ратификацията са гласували 61 души, "против" - 25 и 7 са се въздържали.

В решението на пленума се посочва, че в партията са наясно, че насилието срещу жените, както физическо, сексуално, така и психологическо, е широко разпространено и трябва да бъде разглеждано като крайна форма на дискриминация и нарушаване на правата на човека; като възприема, че насилието срещу жените. Подчертава се, че са необходими допълнителни мерки за насърчаване на жени, които са били жертва на насилие да потърсят помощ, както и да се гарантира, че те получават подходяща подкрепа в съответствие с техните потребности. НС на БСП определя, че трябва да се сложи край на безнаказаността, като се гарантира, че извършителите се преследват и наказват.

Решението е БСП да предложи и внесе в Народното събрание конкретни законодателни текстове, с които да гарантира ефективната борба с насилието над жени и да се приложат на практика разпоредбите на Конвенция за защита на жените от всички форми на насилие. С промени в НК да бъде въведено най - строго преследване и наказване на насилниците, домашното насилие да бъде инкриминирано, както да се криминализират „насилствените бракове” и „принудителното съжителство на съпружески начала. Сред предложенията е и да се изградят Кризисни центрове във всеки областен град, като това стане държавна делегирана дейност.

В Конвенцията съществуват текстове, които разделят българското общество и могат да бъдат тълкувани разнопосочно.

ПГ на „БСП за България“ не подкрепя ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, се посочва в решението на пленума. /БГНЕС

Източник: bgnes.com
placeholder