Съветът на ЕС официално прие спорния Закон за възстановяване на

...
Съветът на ЕС официално прие спорния Закон за възстановяване на
Коментари Харесай

Съветът на ЕС прие Закона за възстановяване на природата

Съветът на Европейски Съюз публично одобри противоречивия Закон за възобновяване на природата, с който се подхващат ограничения за възобновяване минимум 20% от повредените сухоземни и морските територии до 2030 година Текстът беше признат по време на съвещание на Съвета в Люксембург. Според документа новите регламенти ще обзет сухоземни, крайбрежни, сладководни, горски, аграрни и градски екосистеми, в това число блатисти места, пасища, гори, реки и езера, както и морски екосистеми. До 2030 година страните членки ще дават приоритет на ограниченията за възобновяване на местообитанията по " Натура 2000 ". В тази връзка България препотвърди към този момент изказаната поддръжка и ще гласоподава „ за “ приемането на закона. По време на спорен панел беше очебийно, че Европейският закон за възобновяване на природата би трябвало да бъде признат, тъй като това чакат европейските жители. Сред малцината дали своят вот срещу беше Италия. Със закона Европейската комисия желае да възвърне естествените резервати в Европа. Селскостопанският бранш по-специално беше гневен съперник на плануваните проекти. Браншът възприема по-строгите екологични разпореждания като опасност за своите компании. Законът гласи, че до 2030 година би трябвало да има възстановителни ограничения за 30% от естествените резервати, които са в неприятно положение. До 2050 година би трябвало да има 90% проект за възобновяване. Всички държави-членки би трябвало да изготвят собствен личен проект за възобновяване въз основа на закона. Законът, самодейност на някогашния еврокомисар Франс Тимерманс, беше отсрочен за дълго време. Преди 5 години Европейски Съюз стартира пламенно с проектите за климата и околната среда, само че срещна доста опозиция. Протести на фермерите имаше в цяла Европа. Самият Франс Тимерманс отговори в обществената мрежа X, че през днешния ден е популярен ден за природата на Европа: Европейският съвет приема Закона за възобновяване на природата. Законът провокира през миналата година редица митинги във множеството страни от Европейски Съюз. Защитници на природата и фермери стачкуваха и пред постройката на Европейския парламент в Страсбург. В отговор на митингите членовете на Екологичен потенциал акцентират, че възобновяване на екосистемите е от основно значение за битката с изменението на климата и загубата на биологично многообразие и понижава рисковете за продоволствената сигурност. Те акцентират, че проектозаконът не постанова основаването на нови предпазени територии в Европейски Съюз, нито блокира нова инфраструктура за възобновима сила. Те прибавиха нов член, в който се акцентира, че сходни съоръжения са в преобладаваща степен в полза на обществото. Парламентът акцентира, че новият закон би трябвало да способства за осъществяването на интернационалните задължения на Европейски Съюз, по-специално по световната рамка за биологичното многообразие от Кунмин-Монреал. Членовете на Екологичен потенциал поддържат предлагането на Комисията до 2030 година да се вкарат ограничения за възобновяване на природата, които да обгръщат най-малко 20 % от всички сухоземни и морски региони в Европейски Съюз. Над 80 % от европейските естествени местообитания са в неприятно положение. На 22 юни 2022 година Комисията предложи правилник по отношение на възобновяване на природата, който да способства за дълготрайното възобновяване на повредената природа в сухоземните и морските региони на Европейски Съюз и за реализиране на задачите на Европейски Съюз в региона на климата и биологичното многообразие. Според Комисията новият закон ще донесе обилни стопански изгоди, защото всяко вложено евро ще докара до най-малко 8 евро изгоди. Като една от страните в Европейски Съюз с най-добре непокътнато и богато биологично многообразие и с максимален дял на територия по Натура 2000, България удостоверява поддръжката си по Закона за възобновяване на природата „ Подкрепихме през предходната година дружно със останалите законодателите документа и към сегашния миг позицията ни остава непроменена в поддръжка на текста “, съобщи българския представител по време на дискусионния панел.
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР