Със 181 нови платформи за обезопасяване на гнезда разположени на ...

Със 181 нови платформи за обезопасяване на гнезда разположени на

Електроразпределение Юг монтира 181 нови платформи за щъркелови гнезда по стълбове от електроразпределителната мрежа

Със 181 нови платформи за обезопасяване на гнезда ситуирани на стълбове от електроразпределителната мрежа ще посрещне щъркелите тази година Електроразпределение Юг (част от EVN). С платформите сдружението обезопасява щъркеловите гнезда по стълбове от електроразпределителната мрежа в Югоизточна България. С инсталираните в границите на последната година платформи общият брой на платформите, инсталирани от Електроразпределение Юг за предотвратяване живота на щъркелите oт 2009 година възлиза на 2973. Стълбове от електроразпределителната мрежа са желано място от щъркели за разполагане на техните гнезда, като постоянно тези гнезда са в непосредствена непосредственост до проводниците. В доста случаи това е причина за повреди и произшествия, които от една страна се отразяват съдбовно на птиците, а от друга предизвикват вреди и спирания по мрежата. Чрез слагането на защитни платформи гнездата се повдигат на разстояние към 1 метър от проводниците. По този метод не единствено се защищава животът на птиците, само че и се понижава евентуалната заплаха от подпалване на гнездата, така като металните платформи не разрешават на гнездата да пропадат сред проводниците на електрическата мрежа. Обезопасяването се прави преди пролетната миграция на птиците и в утвърждения период от Министерството на околната среда и водите – до 1 март. Инициативата на Електроразпределение Юг за монтиране на платформите е съгласувана със съответните районни инспекции по околна среда и води (РИОСВ).

Източник: 3e-news.net


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg