Съдържание:При какви случаи се издава удостоверение за наследнициНеобходими документи за

...
Съдържание:При какви случаи се издава удостоверение за наследнициНеобходими документи за
Коментари Харесай

Как се вади удостоверение за наследници

Съдържание:

При какви случаи се издава уверение за наследнициНеобходими документи за издаване на уверение за наследнициТакси и периоди за издаване на уверение за наследнициПолучаване на удостоверението за наследници  Как се вади уверение за наследници

Издаването на уверение за наследници е услуга, която прави общината и то касае умряли лица с непрекъсната адресна регистрация в съответната община. Има някои съществени правила при издаването на подобен документ.

При какви случаи се издава уверение за наследници

Такъв документ се издава единствено за лица, които са умряли и към датата на гибелта си са били вписани в регистъра на обитаемото място и за които има публикуван смъртен акт.

Заявлението за издаване на този документ може да бъде подадено на хартиена бланка по пример на място в общината.

Другият вид е да бъде изпратено по електронен път, подписано с електронен автограф от заявителя, който се явява директен правоприемник на умрелия.

Необходими документи за издаване на уверение за наследници

За издаването на подобен документ са нужни:

1. Искане по пример, според Приложение №2 от Наредбата за издаване на уверение. Образецът може да бъде изтеглен и онлайн;

2. Препис - извлечение от смъртният акт на починалия;

3. Нотариално заверено пълномощие, в случай че се подава от упълномощено лице;

4. Документ за платена такса;

5. Ако лицата, искащи документ за наследници, не са директни наследници или упълномощени от тях, би трябвало да показват правосъдно уверение. Такива може да бъдат кредиторите на умрялото лице;

6. Ако наследникът е малолетно лице и се съставлява от аставник, би трябвало да се показа акта за настойничество;

7. Ако умрялото лице не е български жител и за него няма формиран смъртен акт на територията на Република България, само че е вписано в регистъра на обитаемото място, би трябвало да се показа дубликат от акта за гибел от задграничен орган по гражданско положение с всички нужни данни за умрелия.

Такси и периоди за издаване на уверение за наследници

Всяка община сама дефинира таксата за издаване на подобен документ. В множеството общини таксата се дефинира от това дали услугата е експресна/до 24 часа/, бърза/до 3 дни/ или обикновена/до 7 дни/.

Цената на експресната услуга варира от 10 до 15 лв., а елементарната е сред 4 и 5 лв..

Таксата се заплаща по банков път, на гише в общината или по електронен път.

Получаване на удостоверението за наследници

Начинът за приемане на документа е съгласно желанието на заявителя. То може да стане на място в общината, посредством предложено писмо в страната или чужбина, посредством вътрешна куриерска пратка, от лицензиран пощенски оператор на посочен адрес или по електронен път на електронната поща, оставена за връзка.

Удостоверението за наследници няма избран период за годност. Важи до смяна в данните, въз основа на които е издадено и които се съдържат в него.

Източник: advice.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР