Родители и близки на жертви на умишлени убийства са предали

Родители и близки на жертви на умишлени убийства са предали ...

Родители и близки на жертви на умишлени убийства са предали още през месец март исканията си за промяна на НК!.


Родители и близки на жертви на умишлени убийства са предали още през месец март исканията си за промяна на НК! Ето какво написа в социалната мрежа Ваня Министерска, която е майка и баба на две от жертвите-дъщеря ѝ Дарина Министерска и внучката ѝ Никол Александрова, които бяха зверски убити от викторио Александров(редакцията изписва името на убиеца умишлено с малки букви в знак на съпричастност към близките на жертвите), който към днешна дата дори не е обвинен!

"Преди да бъдем обвинени, че сме безжалостни и нетолерантни примати, които искат кръв и зрелища, искам да кача нашите искания на групата Справедливост за тихите ангели, за да стане ясно, че отпадането на института съкратено съдебно следствие е само една от 11 точки от исканите промени по НПК и НК. Само да отбележа, че тези искания, макар и не прецизирани като текстове/не че в момента са прецизирани, по причина, че ние не сме юристи, а просто косвени жертви на убийците в България/, бяха лично връчени на председателя на Народното събрание Цвета Караянчева лично от мен на 14 март тази година при състоялата се работна среща по повод ескалацията на домашното насилие в България. Внимание колко му е обърнато всеки от вас може да се сети, да правилно никакво! Когато намеря време следващите дни ще събера всички писма и ще ги кача тук, за да стане ясно ккави обяснения ни се даваха и какви лъжи се пишеха за да се отклони вниманието от съкратеното съдебно следствие. Предполагам много от вас си спомнят инициатива Цвете за нея, организатори сме аз и адв. Албена Белянова. На 8 март внесохме 8 искания за законодателни промени, едно от исканията ни бе да се анализира и премахне прилагането на съкратеното съдебно следствие!
В отговор на изказване на бивш магистрат, че не е редно да се прави промяна в законодателството под натиска на обществото и заради единични случай ще отговоря така: Може би не е лошо вместо да се оправдавате и да нападате протестиращите, си задайте въпроса, дали пък тези единични случай не станаха твърде ежедневни и идентични и дали пък заради това вина не носи и съдебната система?
Коментар имам и по други изказвания, но ще го направя по-късно, не за друго, а защото изведнъж се оказах във фейсбук "сянка"!

Ето ги исканията ни:

1. За убийство на малолетно и непълнолетно лице да не се допуска споразумение, т.е. намаляване на присъдата и минималното наказание да бъде 30 години; /чл. 116 НК; чл. 381 ал. 2 НПК/
2. При умишлено убийство, извършителите (в това число и рецидивисти) да нямат право да се възползват от прилагане на института съкратено съдебно следствие, а да получават доживотна присъда, без право на замяна и отпадане на 1/3 намаляване на наказанието при признаване на вината /чл. 58а НК/-редукция на наказание;
Предлаган текс; чл. 115, 116 НК Който умишлено умъртви другиго, се наказва за убийство с лишаване от свобода до живот, без право на замяна.
Глава първа от общата част, Задача и предели на действие на НК, раздел 2, чл.2, ал. 2 да се промени така: Ако до влизане на присъдата в сила последват различни закони, прилага се законът, който е по-строг и с най-голяма тежест по отношение на присъдата за дееца.
3. Да отпадне замяната на доживотния затвор с наказание лишаване от свобода за срок от 30 г., ако осъдения е изтърпял не по-малко от 20 г. ; /чл. 38а ал. 3 НК, чл.449,450 НПК/
4. Връщане на задължителна физическа работа в затвора и от „паричните суми за задоволяване на лични нужди“, съгласно чл. 86 ал. 1 т. 4 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, да се изплаща на потърпевшите, сумата определена в изпълнителния лист;
5. Да отпадне „Положеният труд се зачита за намаляване срока на наказанието, като два дни се считат за три дни лишаване от свобода“; /чл. 41 ал. 3 НК/
6. Лицата, извършили умишлено убийство да не бъдат пускани на свобода при обжалване на присъдата; Последна дума да има и за близките по права линия на жертвата. Предложен текст: Глава двадесета Съдебно заседание, да се добави раздел Vа Последна дума на близко лице по права линия на жертвата.
7. При направата на самопризнания, да се разграничава тежестта на извършените деяния, например: умишлено убийство, убийство при самозащита, убийство с цел грабеж и т.н.;
8. След приключване на делото и издаването на изпълнителния лист, държавата да подсигури за потърпевшите частично финансово покритие/в качеството си на гарант/ в размер на 1/4 от сумата/кръвнината/, упомената в него, до възвращаемостта му вследствие дейността на държавния/частния съдебен изпълнител;
9. Да няма първоначални такси за извършването на дейността на държавния/частния съдебен изпълнител до привеждането на краен резултат, от който вече да е възможно изплащането на въпросните такси, който размер също да е намален спрямо другите видове такси в сферата;
10. Прилагане на абсолютна строгост в отношенията към такива извършители, от страна на всички служители във въпросните места за изживяване на доживотната присъда;
11. Потърпевшите да получават адекватна информация, в досъдебният процес от разпределения прокурор, както и относно излежаването на присъдата на подсъдимите, право на срещи с обвиняемите и подсъдимите. /чл. 253 ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража/.

Както виждате, ние искаме промени в законодателството които да доведът до осезаем резултат, до намаляване чувството на безнаказаност и до въвеждане на ред и справедливост в съдебната ни система. Друг е въпроса защо пред изборно се злоупотребява. Пак повтарям, че ние, за разлика от убийците, не сме озверели човекоподобни които искат кръв и зрелища!"

Източник: bnews.bg