Регламентират се изискванията за употребата и визуализацията на електронни знаци

...
Регламентират се изискванията за употребата и визуализацията на електронни знаци
Коментари Харесай

Важно! Въвеждат 6 нови пътни знаци - ето ги СНИМКИ

Регламентират се условията за използването и визуализацията на електронни знаци с изменящи се известия по пътищата в страната. Това оповестиха от Министерство на районното развиване и благоустройството.

Те ще са 5 вида, според от позволената оптималната скорост на пътя, в чийто обсег се слагат – автомагистрали и скоростни пътища, първокласни и второкласни пътища отвън обитаеми места или на пътища от първостепенната улична мрежа в обитаеми места. Въвеждат се и условия към експлоатационните индикатори за видимост на пътните знаци с изменящи се известия.

Регулацията е написана в Наредбата за сигнализация на пътищата с пътни знаци, одобрена от министъра на районното развиване и благоустройството, взаимно с министъра на превоза и известията и министъра на вътрешните работи.

Нормативният акт резервира устойчивостта при използване на правилата за сигнализиране на пътищата, въведени с Виенската спогодба за пътните знаци и сигнали от 1968 година и Европейското споразумение към нея. По този метод се унифицират знаците в страните от Европейски Съюз.

С обновената разпоредба се хармонизират актуалните европейски стандарти за неподвижно закрепените пътни знаци. За задачата България е проучила използването на европейския стандарт EN 12899-1 в 15 европейски страни, измежду които Германия, Франция, Финландия, Швейцария, Гърция и други в това число националните условия, които дефинират по повод назад отражение, координати на цветност и коефициенти на бляскавост на фолиата.

Това ще усъвършенства качеството на настоящата сигнализация с пътни знаци по пътищата и улиците, информирането на участниците в придвижването и по-специално на велосипедистите, водачите на самостоятелно електрическо транспортно средство и на пешеходците, а задачата е повишение сигурността на придвижване и сигурността.

С наредбата се вкарват 6 нови пътни знака, които ще указват и контролират придвижването по пътищата. Новите пътни знаци са от разнообразни групи.

В група „ Г “ се вкарват знак Г14б „ Край на наложителен път единствено за велосипедисти “, Г15б „ Край на наложителен път единствено за пешеходци “ и Г16б „ Край на наложителен път единствено за пешеходци и велосипедисти с указано място на придвижване “. С тях ще се отбелязва краят на деяние на пътните знаци Г14а „ Задължителен път единствено за велосипедисти “, Г15а „ Задължителен път единствено за пешеходци “ и Г16а „ Задължителен път единствено за пешеходци и велосипедисти с указано място на придвижване “.

В група „ Д “ се вкарва нов знак Д28 „ Паркирай и пътувай “, който ще се употребява за сигнализиране на местата, в които може да се паркира и са премине към превоз от постоянните линии за публичен транспорт на пасажери. Нова визуализация ще има пътен знак Д14.

В група Ж се вкарват знаци в помощ на велосипедистите - Ж25.1 „ Номер на велосипеден маршрут по интернационалната подредба “ и Ж25.2 „ Номер на велосипеден маршрут по националната подредба “. Те ще се слагат за обозначаване на номера на велосипедни направления, включени в туристически и велосипедни карти за разпространение на велосипедния и различния туризъм.

Наредбата регламентира и придвижването на водачи на самостоятелно електрическо транспортно средство. Така знак А20 „ Велосипедисти и водачи на самостоятелно електрическо транспортно средство “ ще се употребява и за сигнализиране на пътен сектор, в който велосипедисти и водачи на самостоятелно електрическо транспортно средство навлизат или пресичат платното за придвижване. Пътен знак В9 „ Забранено за велосипедисти “ пък наложително ще се слага на пътен сектор, до който паралелно или в непосредствена непосредственост е устроена специфична алея за велосипедисти и водачи на самостоятелно електрическо транспортно средство.

Определя се и нов стандарт за цветност и коефициент на бляскавост денем и назад отражение през нощта. Това ще способства доста за сигурността на придвижване и сигурността на пътуващите и възстановяване качеството на настоящата сигнализация с пътни знаци по пътищата и улиците.

Нормативният акт обезпечава условия за конкурентна среда измежду производителите на пътни знаци.

Наредбата влиза в действие 8 месеца след обнародването ѝ в Държавен вестник.
Източник: novinite.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТАПромоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР