Разпределетелните мрежи на Европа трябва спешно да бъдат модернизирани, за

...
Разпределетелните мрежи на Европа трябва спешно да бъдат модернизирани, за
Коментари Харесай

Eurelectric: Удвояване на инвестициите в електроразпределението или Европа ще загуби надпреварата за декарбонизация

Разпределетелните мрежи на Европа би трябвало незабавно да бъдат осъвременени, с цел да разрешат солидна електрификация на превоза, отоплението и промишлеността, да интегрират ВЕИ и да устоят на зачестилите рискови климатични и кибер закани. Проучването на Eurelectric   показва, че вложенията в разпределителни мрежи трбва да се покачат от приблизително 33 милиарда евро до 67 милиарда евро годишно от 2025 до 2050 година, равни на към 20% от това, което Европейски Съюз е похарчил за импорт на фосилни горива през 2023. Осъвременяването на мрежата ще сътвори повече от 2 милиона работни места, ще докара до по-големи икономии на сила и ще обезпечи по-надеждно електроснабдяване, като в същото време ще форсира декарбонизацията на европейската стопанска система.

Промените в обществото трансформират енергийната система на Европа с разрушителна скорост. До 2050 година електрическата енергия ще съставлява 60% от крайното ползване на сила спрямо 23% през днешния ден, ВЕИ мощностите ще са се увиличили шест пъти по отношение на 2020 година, като 70% от производството и съхранението на сила от възобновими източници ще се причисляват на равнище систематизиране. Заявките за присъединение се усилват по-бързо от модернизацията на мрежата и ще продължат да нарастват с напредването на електрификацията на секторите за извънредно ползване. Това развиване води до натоварване на мрежата. За да се понижи напрежението и да се даде опция за реализиране на енергийния преход, годишните вложения в нова и осъвременена инфраструктура, както и в цифровизация, би трябвало да доближат 67 милиарда евро от 2025 година до 2050 година, което е към 0,4% от Брутният вътрешен продукт на Европейски Съюз. Новите перспективни мрежови тактики, като изпреварващи вложения, оптимално ръководство на активите и еластичност на мрежата, биха могли да понижат тази сума до 55 милиарда евро годишно, в случай че се ползват вярно. Ако тези вложения не бъдат осъществени, това би заплашило 74% от бъдещото присъединение на основни технологии за декарбонизация, като да вземем за пример електрически транспортни средства (ЕПС), термопомпи и възобновими енергийни източници. „ За сполучлив енергиен преход Европейски Съюз се нуждае от големи количества спомагателен мрежови потенциал. Обемът на вложенията за операторите на разпределителни системи би трябвало да се удвои. Въпреки че това ще изисква доста увеличение на разноските, цената на отхвърли от вложение е още по-висока. За да успеем, се нуждаем от атрактивна възвръщаемост за вложителите, с цел да могат да финансират модернизацията на мрежите, от технологии и бърза електрификация, с цел да управляваме разноските за разпределение„ споделя президентът на Eurelectric и основен изпълнителен шеф на E.ON Леонхард Бирнбаум. Увеличаването на вложенията в мрежата изисква двойно изпитание. Националните регулаторни органи би трябвало да ползват контрактуваното законодателство – като Европейския проект изпреварващи вложения в мрежите – и в същото време да приспособяват регулаторния режим, с цел да поддържат повишаването на вложенията. Това значи унищожаване на рестриктивните мерки за вложенията, ускорение на процедурите за издаване на позволения и възлагане на публични поръчки за мрежови планове и понижаване на риска за вложенията, с цел да се подтиква частното финансиране, като в същото време се отвори опция за обществено финансиране посредством бюджета на Европейски Съюз. Устойчивостта на мрежата в бъдеще зависи и от способността на веригата за доставки да се уголемява. Дори и да бъдат обезпечени нужните вложения, актуалният дефицит на мед, дефицитът на гении, удълженото време за произвеждане и разноските за трансформатори могат да попречват развиването на инфраструктурата. Подобни спънки би трябвало да бъдат бързо преодолени посредством стратегическо обмисляне, засилено съдействие сред европейските политици и електроенергийната промишленост, както и нови начинания за образование за усъвършенстване на просветителните документи и обезпечаване на квалифицирана работна мощ. Eurelectric приканва политиците както на национално, по този начин и на районно равнище да обезпечат вложения в мрежи, да укрепят веригите за доставки и да разпрострат публичните изгоди от „ Grids for Speed “.
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР