Разликата в заетостта между половете в Европейския съюз намалява. През

...
Разликата в заетостта между половете в Европейския съюз намалява. През
Коментари Харесай

Евростат: Разликата в заетостта между половете в България намалява през 2022 г.

Разликата в заетостта сред половете в Европейския съюз понижава. През 2022 година заетостта измежду мъжете е била с 10,7 процентни пункта по-висока, в сравнение с тази при дамите, което съставлява понижение с 0,2 процентни пункта по отношение на разликата в заетостта сред половете през 2021 година

Това сочат най-новите данни на европейската статистическа организация Евростат, направени въз основа на изследвания измежду жителите на Европейски Съюз на възраст сред 20 и 64 години.

В България разликата в равнищата на претовареност сред мъжете и дамите през 2022 година е била 7,7 процентни пункта, като това съответствие понижава с 0,7 процентни пункта спрямо миналата година. Сред трудоспособното население 79,5 % от мъжете са били заети предходната година, до момента в който при дамите този дял е бил 71,8 %.

През 2021 година разликата в заетостта сред половете в страната ни бе 8,4 процентни пункта, което означаваше, че заетостта измежду мъжете бе на ниво от 77,3 %, а при дамите - 68,9 %.

Сред районите в България най-малката разлика сред % на заетите мъже и дами през 2022 година е регистрирана в Северен централен район (3,2 процентни пункта), а най-голяма - в Югоизточен регион (12,8 процентни пункта).

Различия в заетостта сред половете има разнообразни аргументи, като да вземем за пример неплатени отговорности на дамите за полагане на грижи или дискриминация при наемането на работа и дефицит на дами на управителни постове. Фактори като несъответстващи грижи за децата, обезсърчаващи данъчни ограничения и професионална сегрегация също способстват за трайните разлики в заетостта сред половете, съгласно Евростат.

Едва два европейски района са отчели по-висок % на претовареност измежду дамите през 2022 година, в сравнение с при мъжете - столичният район на Литва и провинция Южна Финландия. В района на Северна и Източна Финландия (Pohjoisja Itä-Suomi) няма разлика в равнищата на претовареност сред мъжете и дамите. Във всички други райони на Европейски Съюз са записали по-високи равнища на претовареност при мъжете.

През 2019 година Европейски Съюз си сложи за цел да понижи на половина разликата в заетостта сред половете до 2030 година Един на всеки пет района на Европейски Съюз към този момент е постигнал задачата от понижаване на разликата до 5,8 процентни пункта. Тези района са съсредоточени във Франция (14 региона), Германия (7 региона), Финландия (5 региона), Швеция и Португалия (4 района за всяка), Литва (2 региона), както и Латвия и Естония (1 район за всяка).

Най-големите разлики в заетостта сред половете са регистрирани в района на Централна Гърция (31,4 процентни пункта) и южния италиански район Пулия (30,7 процентни пункта).

 

 

Източник: epicenter.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТАПромоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР