През периода 2018 - 2020 г. 36.2% от предприятията с ...

През периода 2018 - 2020 г. 36.2% от предприятията с

36,2% от предприятията в България осъществяват иновационна дейност, сочат данните на НСИ

През срока 2018 - 2020 година 36.2% от предприятията с 10 и повече заети лица реализират иновационна активност, като спрямо предходното проучване (2016 - 2018 г.) иновационната им интензивност се усилва с 6,1 пункта (от 30.1на36.2%). Ръст се следи както при предприятията в индустриалния бранш, по този начин и при тези в бранша на услугите - надлежно с 5,7 и 6,9 пункта.

Фиг. 1. Относителен дял на иновционно дейните предприятия по стопански браншове.

Иновационната интензивност на предприятията в промишлеността (41,0%) е по-висока, в сравнение с предприятията, предоставящи услуги (31,5%). Най-голям е делът на иновационно дейните предприятия в групата на огромните предприятия (с 250 и повече заети лица) - 76,8%.

През следения срок 22,8% oт всички предприятия осъществят продуктови нововъведения (нови или усъвършенствани артикули и услуги), а 25,8% внедряват нови или усъвършенствани бизнес процеси.

За реализиране на иновационната си активност 22,1% от иновационно дейните предприятия си сътрудничат с други предприятия, научни...

Прочетете целия материал в cash.bg

Източник: cash.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg