През първото тримесечие на 2024 г. 1 068.5 хил. български

...
През първото тримесечие на 2024 г. 1 068.5 хил. български
Коментари Харесай

Ето какъв е средният разход на човек при пътуване в страната и чужбина

През първото тримесечие на 2024 година 1 068.5 хиляди български жители са осъществили туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 74.9%, са пътували единствено в страната, 19.5% - единствено в чужбина, а 5.6% са пътували както в страната, по този начин и в чужбина. В съпоставяне със същото тримесечие на 2023 година общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 5.7%, сочат данните на Национален статистически институт.
Най-много са пътували българските жители на възраст 25 - 44 години - 409.2 хиляди, или 38.3% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи доминира относителният дял на пътуванията в страната, като най-голям (83.8%) е при лицата на възраст 65 и повече години. Делът на пътувалите в чужбина лица на възраст 45 - 64 години (22.5% от пътувалите в тази възрастова група) е максимален спрямо останалите групи.
Най-много туристически пътувания както в страната (54.0%), по този начин и в чужбина (67.3%) са били за „ отмора и екскурзия “.
Като независими са били регистрирани 1 387.5 хиляди, или 88.2% от общия брой персонални пътувания. Относителният дял на независимите пътувания без резервация в страната е 94.8%, а на тези в чужбина - 58.2%.
В структурата на разноските по типове с максимален условен дял както в страната, по този начин и в чужбина са тези за храна - 36.9 и 32.2%.
Средният разход при пътешестване с персонална цел на едно лице е 272.82 лева в страната и 717.48 лева в чужбина.
Същевременно разноските на едно лице за професионално пътешестване са приблизително 250.63 лева в страната и 1 208.86 лева в чужбина.
Източник: bulnews.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР