През 2023 г. са изнесени 69,4 хил. тона пресни плодове

...
През 2023 г. са изнесени 69,4 хил. тона пресни плодове
Коментари Харесай

Почти 95% от зносът ни на пресни плодове е за Евросъюза

През 2023 година са изнесени 69,4 хиляди тона пресни плодове и 39,2 хиляди тона пресни зеленчуци. Това е респективно с 9,7% по-малко и с 2% повече на годишна база.

Наблюдаваното придвижване на износа през 2023 година се резервира и през първите два месеца на актуалната 2024 година. На годишна база се регистрира понижение при пресните плодове с 6,6% по отношение на година по-рано, до 14,8 хиляди тона. При пресните зеленчуци има нарастване с 3,1%, до 7,5 хиляди тона.

Макар през актуалната година климатичните условия в страната да благоприятстват по-ранното пускане на полските мероприятия при плодовете и зеленчуците, към момента е прекомерно рано да се предвижда развиването на износа до края на годината. Въпреки това, при опазване на относително положителните метеорологични условия, причина за по-високо произвеждане, на този стадий би могло да се чака изпреварващ експорт на плодове и зеленчуци за цялата 2024 година по отношение на миналата.

Понижението на общия експорт на пресни плодове през 2023 година се дължи главно на доста по-малкото количество дини, осъществено отвън страната – с 8,7 хиляди тона или 38,8%. Чувствително под равнището от миналата година е и износът на кайсии (с 86,1%) и сливи (с 68,8%). При ягодите понижението е едва изразено – с 1,4%. В същото време експортът на череши и грозде нараства няколкократно на годишна база. Износът на ябълки и праскови нараства  надлежно с 3,1% и 4,3%.

Над 95% от общо изнесеното количество пресни плодове през 2023 година е ориентирано за страни членки на Европейски Съюз. Изнесеното количество от 66,2 хиляди тона е с 8,5% под равнището от 2022 г.

Експортът за трети страни, който по принцип е стеснен, се свива с близо 30% на годишна база, до 3,1 хиляди тона.

Водеща дестинация на българския експорт на пресни плодове през годината остава Полша ( 31% от целия обем), следвана от Румъния, Германия, Чехия, Унгария и други.

Структурата на износа за първите три пазара – Полша, Румъния и Германия, включва главно цитрусови плодове и дини, макар че през 2023 година изнесеното количество дини за тези страни понижава надлежно с 20,6%, 42,2% и 54,9%. От създаваните в страната плодове, усещане вършат осъществените немалки размери череши в Румъния и Германия (при нищожен експорт за Румъния през миналата година и липса на подобен за Германия).

Сред главните пресни зеленчуци, сензитивно понижение на износа през 2023 година по отношение на миналата година се следи при корнишоните (с 50,6%) и картофите (с 29,9%). По-умерен спад има при зелето и краставиците (съответно с 12,9% и 5,4%).

В количествено изражение най-значимо е нарастването на износа на домати – с 3,2 хиляди тона (23%) и пиперки – с 1,6 хиляди тона (39,2%). Сериозно се уголемява и реализацията отвън страната на лук, моркови и репи.

През 2023 година изпращанията за Съюза възлизат на 38,6 хиляди тона – с 3,2% повече по отношение на миналата година. Количеството, експортирано за трети страни, спада значително до минималните 675 тона или с 38,2%.

През 2023 година най-значителен е делът на пресните зеленчуци, ориентирани за Полша (23,4%), Румъния (20,9%) и Германия (18,1%). Следват Унгария, Гърция, Чехия и други.

Износът на пресни зеленчуци за водещите три дестинации – Полша, Румъния и Германия включва главно домати, краставици, корнишони и сладки пиперки.

Общият експорт на пресни зеленчуци за Полша и Германия се усилва респективно с 40,2% и 27,6% по отношение на миналата 2022 година Следва да се означи повече от двукратното покачване на пратките на домати за полския пазар. За Германия е регистриран четирикратен растеж на осъщественото количество сладки пиперки. Същевременно, износът на пресни зеленчуци за Румъния се свива с 21,7% на годишна база. Отчита се спад при съвсем всички съществени артикули, насочвани за там – от 11,1% при доматите до 100% при зелето.
Източник: econ.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР