През 2020 година 96,5 милиона души в ЕС са били ...

През 2020 година 96,5 милиона души в ЕС са били

Евростат: Една трета от населението в България е в риск

През 2020 година 96,5 милиона души в Европейски съюз са били застрашени от беднотия или обществено изключване, което е 21,9 % от популацията на блока, регистрира проучване на Евростат, представено от Българска телеграфна агенция.

Над една четвърт от популацията е било под опасност от беднотия и обществено изключване в четири страни членки: Румъния (35,8 процента), България (33,6 процента), Гърция (27,5 процента) и Испания (27 процента), съгласно наличните данни за 2020 година.

Миналата година 75,3 европейци са били в риск от беднотия, 27,6 милиона са понасяли съществени материални и обществени ограничения, а 27,1 милиона са живеели в семейства с невисок интензитет на икономическа интензивност.

От 96,5-те милиона поданици на Европейски съюз, застрашени от беднотия и обществено изключване, към 5,9 милиона души (1,3 % от общото население) са живеели в семейства, в които са били налице по едно и също време и трите риска (бедност, съществени материални и обществени ограничения и живеене в семейства с невисок интензитет на икономическа активност).

Най-невисок порцион на застрашените от беднотия и обществено изключване е бил регистриран в Чехия (11,5 процента), Словакия (13,8 процента), Словения (14,3 процента), Нидерландия (15,8 процента) и Финландия (15,9 процента).

Източник: btvnovinite.bg