Прецизните аквакултури остават в авангарда на технологичното развитие на селскостопанския

...
Прецизните аквакултури остават в авангарда на технологичното развитие на селскостопанския
Коментари Харесай

Софтуерът за управление на ферми набира скорост

Прецизните аквакултури остават в авангарда на софтуерното развиване на селскостопанския бранш

Нараства търсенето на техники за точно земеделие, които разчитат на разбор на данни за усъвършенстване на земеделските практики (снимка: CC0 Public Domain)

Пазарът на програмен продукт за ръководство на ферми ще доближи размер 5,8 милиарда щатски $ към 2029 година спрямо 3,4 милиарда $ през 2024 година Това прави междинен годишен напредък от 11% за посочените пет години.

Използването на програмен продукт за ръководство на стопанството разрешава на фермерите да ползват устойчиви аграрни практики, като усъвършенстват потреблението на суровините, понижават отпадъците и усъвършенстват здравето на почвите. Това става изключително значимо напоследък в светлината на нарасналите условия на потребителите за практики за стабилно произвеждане на храни, акцентират анализаторите от Markets and Markets, чиято е прогнозата.

Прецизни аквакултури

Прецизните аквакултури ще са сегментът, който ще пораства с най-голям ритъм в интервала до 2029 година Факторите за това развиване са разнородни. Главен измежду тях е софтуерният прогрес. Успоредно с това обаче наклонността се диктува от потребителското търсене: нараснал интерес към богата на протеини „ водна “ храна. Екологичните условия към стопанствата също тласкат фермерите в тази посока. Разбира се, основен мотор за пазара остава стремежът към повече успеваемост, търсенето на по-добра доходност.

Основните мотори на пазара на прецизни аквакултури включват разрастващият се брой ферми за аквакултури, възходящото желание към наземни системи за рециркулация на аквакултурите и усилването на държавната поддръжка за начинания в региона на аквакултурите. Тези трендове дават обещаващи вероятности за напредък на прецизните технологии и услуги за аквакултури.

Анализ на данни

Предвижда се растежът на услугите за разбор на данни посредством софтуера за ръководство на ферми да се форсира най-вече – заради няколко фактора. Налице е възходящо търсене на техники за точно земеделие, които разчитат в огромна степен на разбор на данни за усъвършенстване на земеделските практики. Увеличаващата се потребност от ръководство на данни в действително време, улеснена от облачните калкулации, подтиква навлизането на този тип услуги.

Управляваните услуги за разбор на данните дават обещание на фермерите повишение на успеваемостта на стопанствата и осезаемо понижаване на разноските. Услугите за разбор на данни играят решаваща роля, като дават скъпи заключения от големите размери данни и прогнози за другите процеси и функционалности. Така в последна сметка те спомагат за възстановяване на активността и понижаване на разноските.

Средните и огромните ферми напредват

С увеличението на размера на стопанството нараства и нуждата от дейно ръководство на ресурсите, с цел да се рационализират разноските и да се подобрят добивите. Софтуерът за ръководство на ферми се обрисува като скъп инструмент за подкрепяне на фермерите при дейно ръководство на техните запаси. При огромни мащаби ръководството „ на око “ става мъчно и точно тук идва ролята на софтуера за ръководство. Прецизното земеделие, модерните технологии за автоматизация, IoT датчиците, AI и машинното образование улесняват способността за ръководство на по-големи ферми с нараснала успеваемост.

Америка ще държи по-голям пазарен дял

Регионът на Америките – Северна и Южна – се откроява като най-бързо разрастващ се от позиция на софтуера за ръководство на ферми. Америка и в този момент има забележителен пазарен дял в тази промишленост, което се дължи на разнообразни фактори като съществуването на по-голям брой огромни ферми, нарасналите равнища на осведоменост на фермерите и елементарен достъп до съвременни технологии.

Особено в Съединени американски щати и Канада методологиите за точно земеделие се радват на доста положително разбиране. Търсенето на оптималната успеваемост на ресурсите се съчетава с все по-силен ангажимент към устойчивостта.  Всичко това катализира търсенето на софтуерни решения за ръководство на ферми.

Освен това районът демонстрира висока схватливост към свръх-нови технологии. Образцовите ферми, които вкарват софтуерни нововъведения, се радват на известност и усъвършенствана успеваемост.
Източник: technews.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР