Предстои да предоставяме т. нар. проактивни услуги, при които гражданите

...
Предстои да предоставяме т. нар. проактивни услуги, при които гражданите
Коментари Харесай

МЕУ ще предоставя проактивни електронни услуги, които гражданите и бизнесът ще получават по право, а не след заявяване

Предстои да предоставяме така наречен самодейни услуги, при които жителите и бизнесът не декларират услуги, а ги получават по право. Това ще става и посредством основаните с помощта на Единния модел за заявяване, възнаграждение и даване на електронни административни услуги съставни елементи, разгласи заместник-министърът на електронното ръководство Валентин Мундров при представянето на резултатите по плана „ Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното ръководство по отношение на използване на Единния модел за заявяване, възнаграждение и даване на електронни административни услуги “. „ Благодарение на плана повишихме равнището и качеството на предоставяните услуги, които са налични през Портала за достъп до електронни административни услуги, като от 1845 налични на портала услуги 1205 са осъществени посредством Единен модел. Регистрираните в портала консуматори са 70 544, а декларираните по електронен път от жителите и бизнеса услуги са над 225 000 “, сподели заместник-министър Мундров. Той добави, че през Системата за електронна автентикация за интервала 2020-2023 година жители са се автентикирали сполучливо над 8 000 000 пъти, употребявайки нормативно открити средства за идентификация - ПИК на Национална агенция за приходите, ПИК на Национален осигурителен институт, КЕП (квалифициран и мобилен електронни подписи). Мундров акцентира значимостта на създадената Система за електронно заплащане, която дава информация за налични обществени отговорности и техния статус. Системата дава опция на задължените лица да заплатят своите отговорности посредством кредитна или дебитна карта от български или задграничен издател, а също и с код за достъп. Тя дава и опция за заплащане посредством Централен виртуален ПОС терминал, посредством който задължените лица могат да заплатят своите отговорности от всяка точка на света, когато и да е, с кредитна или дебитна карта, без да се дължат преводни такси и комисионни, добави Мундров. И уточни, че клиентите към Системата за електронно заплащане са 608 администрации и 222 общини, които употребяват услугата за добиване на информация за локални налози и такси. Общият брой на декларираните отговорности е над 175 000. Като значим детайл от сполучливо завършилия план заместник-министър Мундров уточни и Средата за междурегистров продан (REGIX). Системата основава техническа опция за трансформиране на удостоверителните административни услуги във вътрешни електронни административни услуги и отстранява нуждата от заявяване и даване от жителите и бизнеса на хартиени удостоверения на административни структури. Общият брой на поръчките към регистри за интервала 2015 – 2023 година е над 330 000, означи още той. През Системата за електронно връчване сполучливо е осъществена и услугата електронна предложена поща за обществени органи, физически и юридически лица при еднопосочно засвидетелствуване на момента на изпращане, приемане и връчване. Регистрираните в Системата консуматори са 271 823, от които 247 647 физически лица, 2 358 административни органи и техни структури, 9 417 лица, предоставящи публични и обществени функционалности, както и 10 946 компании. Проектът се осъществя с финансовата поддръжка на Оперативна стратегия „ Добро ръководство “, съфинансирана от Европейския съюз посредством Европейския обществен фонд и следва единните стандарти за осъществяване на действия за информация и връзка в Единния справочник за бенефициента за използване на разпоредбите за информация и връзка 2014-2020 г.
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТАКОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg