Правосъдието е правоприлагането на законите. Съдът е органът, който прилага

Правосъдието е правоприлагането на законите. Съдът е органът, който прилага ...

Окръжен съдия представи етапите на протичане на съдебен процес пред бургаски ученици.

"Правосъдието е правоприлагането на законите. Съдът е органът, който прилага правосъдието“, с тези думи започна поредната среща от Образователната програма на ВСС "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в Окръжен съд – Бургас. Дванайсетокласници от Немска езикова гимназия "Гьоте“ в Бургас, мнозина от които бъдещи магистрати, посетиха Съдебната палата за да се запознаят нагледно с протичането на един съдебен процес. Окръжният съдия, Даниел Марков, разказа за реда на наказателния процес, по който се разкрива и санкционира едно престъпление. Двучасовата дискусия предизвика любопитство. Бяха обхванати още дефиницията на "обществено опасно деяние“ и провеждането на процесуално – следствени действия по разследването. Лекторът представи целите, които се преследват при вземането на мерки за неотклонение спрямо обвиняеми.

Откритите уроци от образователния цикъл продължават в още две бургаски гимназии – ПМГ "Акад. Н. Обрешков“ и ГЧЕ "Васил Левски“, до края на седмицата. Ще бъдат представени темите за трафика на хора и   възпитателните мерки за деца при противообществени прояви, начини и места за прилагането им, от окръжните магистрати – Яни Гайдурлиев и Светлин Иванов. 

Източник: burgas24.bg