Право на ремонт: ЕС въведе нови правила за уредите с

...
Право на ремонт: ЕС въведе нови правила за уредите с
Коментари Харесай

Право на ремонт: ЕС въведе нови правила за уредите с изтекла гаранция

Право на ремонт: Европейски Съюз вкара нови правила за уредите с изтекла гаранция. Европейският парламент одобри директивата за „ правото на ремонт “ за потребителите. То ще направи допустимо ремонта на артикули и след законовия гаранционен интервал.

Освен правната гаранция
потребителите ще могат да изискат ремонт за артикули, които механически подлежат на ремонт
според законодателството на Европейски Съюз (като перални машини, прахосмукачки и смартфони). За разлика от гаранционния този ремонт ще е заплатен, само че производителите ще би трябвало да поддържат или да обезпечат сервизна мрежа и налични аварийни елементи и информация за поддръжка.

Законодателството, което е част от екополитиката на Европейски Съюз, целяща по-малко разходване на запаси, би трябвало да улесни потребителите да търсят ремонт вместо подмяна, като направи
достъпа до ремонтни услуги по-лесен, по-бърз, транспарантен и по-привлекателен,
заяви белгийското председателство на Съвета на Европейски Съюз, което довърши договарянията от името на страните членки.

Задължението за даване на опция за ремонт се вменява на производителите на електроуреди, а потребителите резервират правото си да избират ремонт или подмяна на развалена в границите на гаранционния период стока.

Директивата ще обхване
пералните и съдомиялните машини, хладилниците и прахосмукачките, както и мобилните телефони.
Директивата ще вкара европейски формуляр за ремонт. Той ще бъде идентичен във всички страни. Очаква се да съдържа детайлности за времето за довеждане докрай на работите, като оптималният период ще е 30 дни, цени и изложение на частите за промяна.
Списък на сервизите ще бъде оповестен на общ европейски портал,
на който ще има адреси на продавачи на актуализирани артикули, купувачи на дефектни продукти и различни на сервизите услуги като кафенетата за ремонт.

Клиентите, които изберат ремонт пред подмяна на разваления апарат, ще получат удължена с 12 месеца гаранция по отношение на истинския период на гаранцията.

Договореният текст изисква от
производителите да правят ремонтите в рационален период
и, в случай че услугата не се дава гратис, също и на рационална цена, тъй че потребителите да бъдат насърчавани да изберат ремонт.

Правителствата пък ще бъдат задължени да вкарат най-малко една мярка за поощряване на ремонта. Тя може да бъде ваучери за ремонт, осведомителни акции, курсове за ремонт или поддръжка за ръководени от общността ремонтни пространства. Те ще получат правото, в случай че желаят, да понижат ставката на Данък добавена стойност върху ремонтните услуги.

Освен договарянето с оторизирани сервизи или поддържането на лични производителите ще бъдат задължени да дават информация за аварийни елементи. Тя ще би трябвало да бъде на техните  уеб страници, както и да поддържат наличност от тях, с цел да бъдат употребени от самостоятелни сервизи.

Предвижда се да бъде неразрешено потреблението на използвани или 3D отпечатани аварийни елементи от самостоятелни сервизи. Забранява на производителите да употребяват договорни клаузи, софтуерни и хардуерни техники, които попречват ремонта.

Влизането на директивата в действие ще се забави най-малко с 18 месеца, с цел да имат време националните парламенти да включат стандартите в локалното законодателство.
Източник: flashnews.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР