Правителството прие Стратегия за управление на държавния дълг за периода ...

Правителството прие Стратегия за управление на държавния дълг за периода

Кабинетът прие Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2018-2020 година


Правителството одобри Стратегия за ръководство на държавния дълг за срока 2018-2020 година. Документът е направен на съображение Закона за държавния дълг и Закона за обществените финанси, според които министърът на финансите създава тактика за ръководство на държавния дълг за срока на съответната средносрочна бюджетна прогноза.

Стратегията за ръководство на държавния дълг е създадена в сходство с плануванаъа бюджетна рамка за 2018 година и макроикономическите прогнози за развиване за срока 2018-2020 година Обект на Стратегията е държавният дълг – вътрешен и външен, стихотворец по реда на Закона за държавния дълг. Тя обобщава и обрисува водещите правила и насоки на политиката по ръководство на държавния дълг, като в същото време разказва индикативните ограничения и потребления инструментариум за реализиране на заложените в нея стратегически цели.

Основната цел на политиката по ръководство на държавния дълг е обезпечаването на нужния запас за рефинансиране на дълга в обращение, при нужда финансиране на държавния бюджет и застраховане стабилността на фискалния запас при оптимално допустима цена и допустима степен на риск.

Източник: 3e-news.net


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg