По повод изказвания на министъра на здравеопазването проф. Христо Хинков,

...
По повод изказвания на министъра на здравеопазването проф. Христо Хинков,
Коментари Харесай

„Пирогов“ излезе с позиция заради изказване на здравния министър

По мотив изявления на министъра на опазването на здравето проф. Христо Хинков, където твърди, че болница УБМАЛСМ „ Н. И. Пирогов “ ЕАД ” e “в неприятно финансово положение и цялостното положение на болничното заведение е плачевно ” , изпълнителният шеф доктор Валентин Димитров излезе с позиция. Прилагаме я без редакторска интервенция:

„ Твърденията на министъра на опазването на здравето проф. Христо Хинков не дават отговор на действителното финансово положение на Университетската многопрофилна болница за интензивно лекуване и незабавна медицина „ Н. И. Пирогов “.

Към момента лечебното заведение е измежду лечебните заведения, чиито задължения са стопени и няма нито лев просрочия. За интервала откогато съм шеф болничното заведение беше изведена на облага. Към месец ноември 2023г. болничното заведение е на облага в размер на 1 012 000лв., а Национална здравноосигурителна каса дължи на „ Пирогов “ 5 087 000 лева за незаплатени надлимитни средства, от които 598 000 лева от остарели години, а останалите са от тази година.

Всякакви останали изказвания са погрешни и за жалост са опит за внушения в безспорен прорез с истината.

С проф. Христо Хинков в качеството му на министър съм се виждал един път, по моя самодейност, броени дни откакто публично встъпи като министър. По време на тази среща аз го срещнах с настоящото положение на болница „ Пирогов “ и му показах подхванатите ограничения за подобряването на ситуацията й. След това срещи с него не съм имал, нито сме имали диалози за финансовото положение на болничното заведение. Не съм получил насоки и поддръжка, каквато би следвало да оказва принципалът. Въпреки това болничното заведение не престава да се развива в положителна финансова посока. Към 30.06.2022г. заварих болница „ Пирогов “ със загуби в размер от 2 675 000лв. и просрочени отговорности към снабдители в размер на 17 460 000 лв..

Една година по-късно:

• Към 30.06.2023г. болница „ Пирогов “ е на облага 307 000 лева и няма просрочени отговорности.
• Към 30.10.2023г. облагата е в размер над 1 млн. и болничното заведение няма просрочени отговорности към снабдители.

Тези финансови резултати са реализирани макар, че загубите в интензивните браншове единствено за първата половина на тази година са в размер на над 5 млн. лева, а единствено в детския натоварен бранш са 2 593 000лв. От това се вижда, че интензивното лекуване на деца и възрастни се дотира от печелившата активност на болничното заведение.

Всички решения и рестриктивни ограничения, които съм подхванал, всички механизми за възстановяване на цялостното развиване на болничното заведение, които съм направил демонстрират единствено едно – УМБАЛСМ „ Н. И. Пирогов “ поетапно и гладко се оттласква от дъното, в което беше заседнала и не е подобаваща за приватизиране. Резултатите от финансовото положение на болничното заведение са обществено налични на уеб страницата на Агенция за обществени предприятия и надзор. Същите са предоставени и в Министерство на здравеопазването на електронен и книжен притежател.

Припомням, че според нормативната уредба всеки одитен отчет би трябвало да бъде възложен за мнение на одитираното сдружение. Ако в него има установени несъответствия, тогава отчетът се дава на способените органи.

На мен като изпълнителен шеф на „ Пирогов “ подобен отчет не ми е връчван и в тази връзка не мога да разясня. От месец юни 2022г. до актуалният миг, болничното заведение е минала през голям брой на брой инспекции от Изпълнителна организация медицински контрол, Национална здравноосигурителна каса и други способени органи, които не са открили нарушавания и/или финансови злоупотреби в лечебното заведение.

Във връзка с отрицателната акция която се води против болница „ Пирогов “ и персонално против мен като шеф, желаех и получих информация от Национална следствена работа с дата от 27. 11. 2023 година, в която се показва, че против мен няма данни за повдигнати обвинявания и неприключили наказателни производства. “

Източник: iskra.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТАПромоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР