По пътищата и уличната мрежа се наблюдава нарастване броя на

...
По пътищата и уличната мрежа се наблюдава нарастване броя на
Коментари Харесай

Обсъждат електрическите скутери да подлежат на регистрация

По пътищата и уличната мрежа се следи повишаване броя на електрическите транспортни средства, включително и на двуколесните, като мотопеди и самостоятелните електрически транспортни средства (известни повече като скутери и електрически тротинетки). В тази връзка " Пътна полиция “ припомня на притежателите и водачите им, че част от тези транспортни средства (ПС) подлежат на наложителна регистрация. Освен това се изисква водачите им да имат съответната категория удостоверение за ръководство на МПС (шофьорска книжка), написа.

Как да схвана дали транспортното ми средство предстои на наложителна регистрация?

За всяко едно транспортно средство, включително и на електрическите мотопеди (т. нар. скутери), производителят наложително издава документ за сходство с утвърден вид. В него е посочена категорията на самото транспортно средство. Ако тя е L1e-A, ПС не предстои на регистрация в звеното " Пътна полиция “, само че за всички останали транспортни средства от категориите от L1e-В до L7, регистрацията е наложителна.

Допълнителна ориентировка може да даде мощността на мотора. Не се записват единствено тези ПС, чиято работна мощ на електродвигателя е по-малка или равна на 1000 вата, във всички останали случаи транспортното средство би трябвало да се записва в " Пътна полиция “.

Законът за придвижването по пътищата задължава всеки един лидер по отворените за публично прилагане пътища да ръководи записано транспортно средство (чл. 140, алинея 1). Неспазването на този текст кореспондира с Наказателния кодекс, който указва, че се санкционира лидер, който ръководи МПС, което не е записано по надлежния ред (чл. 345, алинея 2). Наказанието е отнемане от независимост до една година или с санкция от 500 до 1000 лева

Трябва ли ми шофьорска брошура, с цел да ръководя електрически мотопед (скутер)?

Законът за придвижването по пътищата (ЗДвП) задължава всяко пътно ПС, което взе участие в придвижването по отворените за публично прилагане пътища, да се ръководи от дееспособен лидер (водач, притежаващ удостоверение за ръководство на моторно транспортно средство, годно за категорията, към която спада ръководеното от него ПС) (чл. 150 и член 150а от ЗДвП).

Нека водачите не се заблуждават от външния тип на тези машини, а да се интересуват повече и да знаят, че за ръководството им се изисква СУМПС (шофьорска книжка). Ако ПС е от категориите L1 – L2, то следва лидерът му да има удостоверение за категория M, а в случай че ПС е от категория L3, се изисква лидерът му да има такова за категория А.
Източник: petel.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР