Перспективите пред икономиката на еврозоната леко се подобряват, тъй като

...
Перспективите пред икономиката на еврозоната леко се подобряват, тъй като
Коментари Харесай

ОББ запазва прогнозата си за ръст на българската икономика от 2,3 на сто през 2024 година

Перспективите пред стопанската система на еврозоната леко се усъвършенстват, защото тя осъществя малко по-добър резултат от упования за първото тримесечие. Това докара до лека проверка на упованията на специалистите на ОББ за растежа на еврозоната за тази година: от 0,5 на 100 на 0,7 на 100. От настояща вероятност това ще повлияе осезаемо върху българската стопанска система през годината и резервираме прогнозата си за растеж, която е 2,3 на 100 за 2024 година, сподели основният икономист на ОББ доктор Емил Калчев, представен от Българска телеграфна агенция. Анализаторите на банката регистрират, че през първото тримесечие на 2024 година българската стопанска система набъбна действително с 1,8 на 100 по отношение на същия интервал на 2023 година, съгласно изгладените предварителни данни на Национален статистически институт. " Икономическата интензивност през тримесечието се движеше от крайното ползване, което се усили солидно с действително 3,4 на 100 при преобладаващ условен дял от 85,7 на 100 в структурата на Брутният вътрешен продукт. На този декор вложенията набъбнаха доста по-бързо със 7,9 на 100 и въз основа на своя надалеч по-малък дял от 18,5 на 100 в Брутният вътрешен продукт също повлияха за действителния растеж на стопанската система. Обратно, чистият износ остана негативен и задържа годишния действителен приръст на Брутният вътрешен продукт, макар че износът със спад от 2,1 на 100 още веднъж се свиваше надалеч по-бавно от вноса, който понижа с 3,7 на 100 спрямо първото тримесечие на предходната година ", разяснява Емил Калчев. На фона на устойчива безработица от 4,4 на 100 за януари, февруари и март и спадаща инфлация, междинната месечна работна заплата още веднъж ускорено се устреми нагоре, достигайки растеж от 17,8 на 100 на годишна база през март. " Очакваната нормализация в растежа на заплатите, за която алармираха данните за декември (ръст от 11,8 на сто), не се състоя през първото тримесечие на тази година. Главните фактори, движещи заплатите нагоре, са прекомерно затегнатият трудов пазар, характеризиращ се със едва предложение, държавната политика в обстановка на политическа неустойчивост и партийно опълчване, процесът за догонване в границите на Европейски Съюз и психическата динамичност, която към момента не регистрира спадащата инфлация ", твърди Калчев. Ръстът на цените продължи да се забавя и през април. Така хармонизираната инфлация понижа до 2,5 на 100 на годишна база. Базисната инфлация (без храни и горива) доближи 2,6 на 100. Потребителската инфлация по националната методология беше даже малко по-ниска - единствено 2,4 на 100, написа в разбора.
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР