От EVN България са готови с подаването на заявленията за

...
От EVN България са готови с подаването на заявленията за
Коментари Харесай

EVN България предлага увеличение на цената на електроенергията с 1,6 % от юли

От EVN България са подготвени с подаването на заявките за цената на електрическата и топлинната сила за новия ценови интервал от 1 юли. Дружеството има подготвеност за вложения. В същото време е изправено пред редица провокации, свързани с развиването на мрежата. Липсата на селекция при подаването на заявки за присъединение на нови възобновими мощности слага EVN България в затруднена обстановка. Реално подадените заявки са за 2441 МВт. Вероятно от тях ще бъдат построени към 20 – 25 %. Проблемът е, че един вложител подава по 4-5 заявки, а най-после се стопира единствено на 1 – с най-поносима за него цена за присъединение, което обаче затруднява проектите за развиване на мрежата. В същото време нови ВЕИ-мощности се построяват по-бързо от довеждащата инфраструктура. Това разясниха пред публицисти от управлението на EVN България. Цените Увеличението на цената на електрическата енергия за клиентите на EVN България от 1 юли, когато стартира новия ценови интервал може да е с към 1.6 %, в случай че Комисията за енергийно и водно контролиране (КЕВР) утвърди заявката, което енергийното сдружение ще внесе на 31 март. Това сподели ръководителят на Управителния съвет (УС) на EVN България Александър Сипек. По думите му това нарастване не би се отразило на инфлацията.
Всичко за Вашата сватба
Дружеството регистрира получените обезщетения от страна на страната поради високите цени на електрическата енергия. Именно с помощта на обезщетителния механизъм и желаното покачване не е високо. Малко по-различна е обстановката във връзка с EVN Топлофикация, защото нямаше обезщетителен механизъм за цената на природния газ. В заявката ще бъде стимулирано искане за покачване на цената на топлинната сила с 22 %. Предизвикателството " мрежа " Александър Сипек се спря на провокациите, пред които е изправена компанията предвид на все по-масовото нахлуване на възобновимите енергийни източници. „ Все повече обръщаме внимание по какъв начин би трябвало да наподобява електроразпределителната мрежа, тъй че да се оправим. Има доста въпроси, които би трябвало да се изяснят, поради провокациите в бъдеще. Мрежовите оператори би трябвало да мислят по-всеобхватно, поради нуждата от вложения “, сподели той. Според него общата политика на развиване е тематика, която би трябвало да бъде дискутирана и с регулатора. В тази връзка той сложи примерни въпроси във връзка с електромобилността, термопомпите, построяването на ВЕИ. От позиция на развиването на мрежата е значимо да се обясни дали бъдещите зарядни станции за електрически автомобили ще са за бързо или постепенно зареждане?  При монтиране на термопомпи всички в един и същи час ли ще бъдат
Всичко за Вашата сватба
пускани? Ще се развива ли възобновима сила и тук-там, където няма ползване? В тази връзка Сипек подсети, че е значимо да се направи и обзор на подстанциите – какъв брой би трябвало да бъдат издигнати? Оттук стигаме до батериите и тяхното бъдеще, а оттова и до въпроса за това по какъв начин би трябвало да наподобява мрежата за потребителя, уточни Сипек. Според ръководителя на съвета на шефовете на EVN доста малко ще се осъществените нови ВЕИ планове, без значение от подадените за 35 хиляди МВт заявки в ЕСО, както и  за 2 хиляди и 400 МВт в EVN (като брой заявки 8 600). „ Опитът демонстрира, че се осъществят единствено 20-25 %, само че ние би трябвало да обработим всички “, разяснява зам.-председателя на УС на сдружението Калина Трифонова. По думите й, с изключение на преносния оператор, всички електроразпределителни сдружения „ са затънали в заявки “, за обработката, на които се ангажира голям човешки запас, а и средства. „ Досега единственият ангажимент на страната е да понижи периодите за обработка, само че е належащо и селектиране “, уточни тя. Председателят на „ Електроразпределение Юг “ Здравко Братоев от своя страна посочи, че общо подадените заявки за нови ВЕИ са за
Всичко за Вашата сватба
2 441 МВт. Присъединените през предходната година са 76,6 МВт, а засилен интерес има в Ямбол, Елхово, други градове, а в последно време и в Пловдив. По думите му, проектирането и строителството на нова ВЕИ-мощност е доста по-бърз развой от построяването на довеждаща инфраструктура. Той изясни и огромният брой на заявките за ВЕИ планове и дребния % на същинска реализация. Много от вложителите пускат по 4 – 5 заявки, само че след това избират единствено един – този, който е с най-ниска цена за присъединение. В тази връзка Братоев разяснява, че може би е редно регулаторна интервенция в този развой. Днес и в бъдеще Разчетите на EVN демонстрират, че през идващите 10-15 години, поради бързото разгръщане на ВЕИ, т.е. по отношение на актуалната наклонност  ще би трябвало да бъдат издигнати 35 нови подстанции за почти 1700 МВт товар, сподели Братоев. Той посочи, че към този момент се работи по това. След стартирането на новата подстанция в Каблешково следва такава да бъде въведена в употреба и в Обзор. Според него мрежата на бъдещето ще изисква повече подстанции и по-къси електропроводи. Александър Сипек от своя страна обърна внимание на нуждата от поддръжка от страна на страната на дуалното образование. По думите на Калина
Всичко за Вашата сватба
Трифонова, сдружението е пионер в този сегмент и сега се образоват 365 ученика. Според данните, половината от тях остават на работа в сдружението. Вече е стартирана и стратегия за поощряване на студентите от техническите университети в София и Пловдив. EVN България е на българския пазар към този момент 17 година Инвестициите до момента доближават рекордните 2,2 милиарда лева По този мотив сдружението бе отличено от Министерство на енергетиката. Изградената нова и възобновена мрежа надвишава 23 хиляди км. Сред обектите, с които сдружението се гордее е EVN Топлофикация Пловдив, която е измежду най-високо ефикасните, а общо направените до момента инвестиции са от порядъка на 123 млн. лева. Продължава и процеса по цялостна цифровизация. От тази година присъединението на нови клиенти към този момент е изцяло цифровизирано, изясни от своя страна Калина Трифонова.  Тя посочи, че следва това да се случи и при промяна на партида. Над 700 са обектите, които се ръководят отдалечено. Това не значи, че няма да се поддържат офиси, като и при тях има изобретение – делене на услугите за бизнес и битови консуматори. „ Новото украшение “. Така от EVN България назовават подстанцията си „ Евмолпия “, която по думите на Трифонова е най-модерната в Европа и
Всичко за Вашата сватба
е освен 100 % безвредно, само че и  напълно безшумна. Към момента потенциалът й е ангажиран до 60 % и разполага с опция за още един трансформатор. Развитието на електрическата подвижност е измежду задачите, които EVN ще развива и в бъдеще, уточни от своя страна Анна Димитрова началник на отдел " Енергийна политика, околна среда и нововъведения " в EVN България. Вече са построени 9 зарядни станции за електрически автомобили, от които общо налични са 6, а другите са фирмени. Всички работят със зелена сила.  Планира се уголемение на вътрешния парк. Проектът LIFE SAFE GRID for Burgas съфинансиран от Европа на стойност 5,5 млн. евро е измежду плановете, на които EVN държи извънредно доста, съобщи Димитрова. Проектът е отличен с една от най-високите европейски награди. Предвижда се 52 км въздушна мрежа да бъде положена подземен, да бъдат построени 2000 изолационни стълба.  
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg