От 1 юли всички стоки с произход от трети страни,

От 1 юли всички стоки с произход от трети страни, ...

От 1 юли всички пратки от трети страни ще са с ДДС


От 1 юли всички стоки с произход от трети страни, внесени от ЕС, които са обект на онлайн продажби, ще се облагат с ДДС независимо от тяхната стойност. Досега от данъчно облагане бяха освободени пратки, които не превишават 30 лева. Нормата се въвежда с четири регламента на ЕС, които променят данъчното законодателство в електронната търговия и вече са въведени в българския Закон за данък върху добавената стойност от 8 декември 2020 г., пише 24 часа.

За да е по-лесно на онлайн купувачите, са предвидени специални режими, които да опростят събирането на ДДС при внос на пратки със стойност до 150 евро.

Първото облекчение е данъкът да влиза в цената на стоката и клиентът да я плаща директно на онлайн продавача в момента на покупката. Така няма да се налага да заплаща непредвидени такси при доставката на стоките. Тази схема е използваема само ако онлайн търговецът е регистриран в системата IOSS.

Ако не е така, е предвиден специален режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос. В тези случаи ДДС трябва да бъде събиран преди доставянето на стоките до клиента от пощенския оператор или куриерската фирма, отговорни за доставката на пратката. Данъкът се плаща от пощенските оператори или куриерските служба на компетентните органи всеки месец.

“Български пощи” заявяват, че ще изпълняват този режим, ако стоките са до 150 евро, не са акцизни, при тях не е събран данък още при онлайн продавача, ако те се допускат за свободно обращение на територията на страната и при условие, че получателят е данъчно незадължено лице, например физическо лице.

Компанията ще извърши митническите формалности вместо получателя – ще подаде митническа декларация с намален набор от данни и ще плати задълженията за ДДС за стоките в пратката. Цената на услугата е 3,90 лв. и получателят на поръчаната през интернет стока ще плати тази сума при доставката на пратката или при получаването ѝ в пощенска станция.

В случай че стоките не отговарят едновременно на горепосочените условия, те трябва да бъдат декларирани с митническа декларация с намален набор данни или със стандартна митническа декларация. В този случай клиентът ще бъде уведомен, че пратката му е задържана за митническо оформяне.

“Български пощи” има право да подава от името на клиента митнически декларации с намален набор от данни, а цената на услугата е 12 лв. с включен ДДС. Това се отнася до пратки, чиято стойност не надвишава 150 евро, не съдържат акцизни стоки и не са обект на забрани и ограничения.

В случай че стоките не отговарят на тези условия, те се декларират със стандартна митническа декларация. Компанията предлага и тази услуга, като цената е 24 лева.

Източник: skandal.bg