Одобрен е проектът на Община Габрово за въвеждане на мерки

...
Одобрен е проектът на Община Габрово за въвеждане на мерки
Коментари Харесай

Домът на хумора в Габрово ще бъде енергийно обновен

Одобрен е планът на Община Габрово за въвеждане на ограничения за енергийна успеваемост в постройката на Музей „ Дом на хумора и сатирата “.

Безвъзмездно ще бъдат отпуснати 1 350 997.79 лева, а спомагателното лично съфинансиране е в размер на 147 417.60 лева Инвестицията е от Националния проект за възобновяване и резистентност по процедурата „ Подкрепа за стабилно енергийно възобновяване на обществен сграден фонд за административно обслужване, просвета и спорт “.

Заложени са редица енергийни поправки, замяна на дограмата, топлоизолация по стенит е, пода и покрива, създаване на мълниезащита, както и инсталиране на термопомпи за отопление, изстудяване и вентилация, оповестиха от Общината.

Според осъщественото техническо проучване се планува подсилване на терасата на първия етаж на източната фасада на обекта, защото тухленият парапет е мощно злепоставен.

Сградата на Дома на хумора е въведена в употреба през 1979 година и досега в нея са правени единствено настоящи поправки и частични енергийни ограничения . Тя попада в клас на енергопотребление „ С “, а задачата е след интервенцията да реализира клас „ A “ и да дава отговор на критериите за постройка с близо до нулевото ползване на сила.

Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени посредством процедура по инженеринг, която включва планиране, строителство, доставка на материали и авторски контрол.

Максималният период за реализация на дейностите е 30 месеца.
Източник: dariknews.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР