Очакваме утре обективен съдебен процес по делото, което Министерството на

...
Очакваме утре обективен съдебен процес по делото, което Министерството на
Коментари Харесай

Министър Богданов: Разчитаме на обективност от страна на съда, за да бъде доказана правотата на държавата за собствеността на Пловдивския панаир

Очакваме на следващия ден справедлив правосъден развой по делото, което Министерството на стопанската система и промишлеността води, при който да се потвърди правотата на страната и тя да си възвърне 29 на 100 от акциите на Пловдивския панаир, които сега са в Община Варна, предоставени безплатно от страната преди години. Това сподели министърът на стопанската система и промишлеността Богдан Богданов пред Българска телеграфна агенция по отношение на утрешното съвещание на Софийския градски съд по делото за панаира. „ През последните месеци напъните ни бяха ориентирани към това да спрем скритата приватизация на панаира “, разяснява той. Министър Богданов изрази очакване за допустимо най-широка поддръжка на локално равнище както в Община Пловдив, където десетилетия панаирът е бил емблема на града, по този начин и от Община Варна. Икономическият министър подсети, че към този момент неведнъж е била декларирана от кмета на община Варна поддръжка за връщането на акциите на Пловдивския панаир на страната. „ Проведохме срещи с Общинския съвет във Варна, чакаме и ясна тактика за развиване, която сме предложили като акционер, която да бъде прегледана в по-широк кръг, в това число на общинско равнище и от другите акционери, с цел да може панаирът да си върне потенциала и славата, която е имал преди години “, уточни министърът. Богданов подсети, че това е петият максимален панаир като повърхност в Европа, който е близо три пъти по-голям от панаира в Хамбург и два пъти по-голям по повърхност от тези в Атина и във Виена. „ Плановете ни са този панаир да възвърне славата си на интернационално събитие, което ще се провежда годишно, в това число и есенният панаир, съобщи министърът. Държава възнамерява отварянето на панаира и към нови промишлености и интернационалните партньорства, които да подсигуряват, че той ще действа с оптималния си потенциал “, добави Богданов. „ В момента виждаме доста понижен потенциал, влошени финансови индикатори и доходност на панаира, сподели министърът и добави, че страната и в частност Община Варна до момента не е получавала като акционер дял. „ Този панаир би трябвало да работи, да продължи да бъде вратата за българската промишленост към света, само че работейки дейно, Пловдивският панаир би могъл да генерира спомагателни доходи в хазната, които да доближават евентуално към българския бизнес и жители посредством погашение на дял “, съобщи министърът и уточни, че това не се е случило от " започването на скритата му приватизация ". Богдан Богданов подсети за стъпките, подхванати от Министерството през последните месеци, за прекъсването на скритата приватизация на Пловдивския панаир, която по думите му дълги години е била значителен проблем на общинско равнище. „ За първи път страна пое ясни задължения да възвърне тези акции като благосъстоятелност на Министерството на стопанската система и промишлеността “, уточни министърът. Той подсети, че с подхванатите дейности от Министерството през последните месеци вписването на апорта на акциите в Търговския указател е спряно и все още е натрапен запор върху тези акции, до момента в който не завърши делото за собствеността. В края на септември 2023 година по заведеното от министър Богдан Богданов дело пред Софийския градски съд бе доказано и второто изключително искане за налагане на запор върху 16 314 400 броя поименни безналични акции от капитала на " Международен панаир Пловдив " АД. Определението на Апелативния съд, като втора инстанция по обезпечителното произвеждане е дефинитивно и не предстои на обжалване. Напомняме, че икономическият министър разпореди цялостен юридически разбор по проблема с Пловдивския панаир при започване на юни предходната година. По-късно, със свое решение, Министерският съвет му разпореди да извърши всички вероятни дейности в отбрана на държавния интерес. В средата на юли 2023 година беше предявен иск за признание на собствеността на страната върху акциите. В средата на август 2023 година, вследствие на заведеното от министър Богданов дело пред Софийския градски съд и на предявените две особени претенции, Апелативният съд – Пловдив удостовери прекъсването на вписването на апорта на акциите от Пловдивския панаир от община Варна към " Пълдин туринвест " АД. Съдът удостовери определението на Окръжния съд – Пловдив, който спря охранителното регистърно произвеждане за регистриране на увеличението на капитала на " Пълдин туринвест " АД посредством непаричната вноска на Община Варна – 16 314 400 поименни акции до привършване с влезнало в действие правосъдно решение на производството. Това значи, че до края на производството акциите от Пловдивския панаир няма да отидат в частното сдружение " Пълдин туринвест " АД.
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР