Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите

...
Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите
Коментари Харесай

НСИ: С 19.3%. са се увеличили разходите за труд в сектор Строителство за 2024 г.

Общите разноски на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 15.8% за първото тримесечие на 2024 година спря същият интервал за миналата година, заяви Националният статистически институт (НСИ).

Най-висок растеж на общите разноски за труд е регистриран в икономическите браншове " Други действия " - с 20.8%, " Хотелиерство и ресторантьорство " - с 20.6%, и " Строителство " - с 19.3%.  В промишлеността нарастването е с 13.9%, а в услугите - с 16.3%.

Разходите за заплащане за един отработен час се усилват с 15.8%, а другите разноски (извън тези за възнаграждения) - с 15.9%.

По стопански браншове изменението на разноските за хонорари по отношение на същия интервал на миналата година варира от 22.1% - за " Други действия " - до 10.9% за " Производство и систематизиране на електрическа и топлинна сила и на газообразни горива ".
 Снимка 670760
Източник:
Източник: news.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР