Няма нито документи, нито регистрации за почти 8 млн. лв., ...

Няма нито документи, нито регистрации за почти 8 млн. лв.,

МОН с разкрития за нередности с ученическите почивки

Няма нито документи, нито регистрации за съвсем 8 млн. лева, платени от Министерството на образованието и науката (МОН) за почивки на в базите на „ Ученически отдих и спорт “ ЕАД (УОС) за срок от две години. Ръководството на комерсиалното сдружение, чийто принципал е министърът на образованието и науката, не може да потвърди съвсем 293 000 нощувки, които настоява, че е осъществило, и за които е получило средства от МОН.

Това откри поредност от инспекции на звеното за вътрешен одит на МОН, извършени през последните четири месеца.

„ Ученически отдих и спорт “ ЕАД е записано през януари 2005 година със 165 държавни парцела. Справка, предоставена от изпълнителния шеф на сдружението, посочва, че все още в неговия капитал влизат 145 почивни бази. Според контракт сред и УОС, влезнал в действие на 2 юли 2019 година, и последвал анекс от юни 2020 година, до 1 юли 2022 година сдружението е длъжно да обезпечи отдих на най-малко 48 258 и да осъществя не по-малко от 482 598 настанявания в най-малко 30 бази. Не е ясно кои са базите, защото към контракта не е прибавен опис.
обвързвани новини6100на 01.10.20213061на 16.09.2021
МОН субсидира по 30,46 лева на възпитаник дневно, а децата доплащат по-малки суми – 18 лева за цялостен интернат, 12 лева за полупансион и 6 лева за нощувка със закуска.

От 2 юли 2019 година до 30 юни 2021 година УОС е изискал и получил от заплащане за 299 097 нощувки в размер на 9 110 494,62 лева При одитите макар че не са показани счетоводни документи за доходи от доплащанията на учениците за тези дни. Няма нито хартиени, нито електронни регистри за настаняваните деца. А в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), в която по Закона за туризма наложително се записват всички екскурзианти, включително учениците, за срока от юли 2019 до края на юни 2021 година попадат записи за едвам 6116 нощувки на деца в бази на УОС. За тях би трябвало да преведе единствено 186 293,36 лева

След първия одит на в УОС през август т.г. управлението на сдружението признава за „ неправилно регистрирани настанявания “ с 37 009 нощувки, които били записани като осъществени, а в действителност били „ трансферирани поръчки от абонати от минали срокове “. За това изказване макар че няма никакви документи. Не е ясно кои абонати и в кои офиси на сдружението са поискали поръчките им да бъдат трансферирани в различен срок.

Заради упоменатата „ неточност “ в резервационната система УОС възвърне на 1 млн. лева Остава неразбираемо къде са останалите 7 924 201,26 лева

Изненадващи инспекции на в 18 почивни бази на УОС през това лято откриха хиляди фиктивни нощувки в напълно неизползваеми бази, за които сдружението е поискало и получило пари от МОН. Такава е да вземем за пример ПБ „ Фиш фиш “ – к.к. Албена, която не е работила нито през 2020 година, нито през 2021 година Според УОС единствено през юни и юли т.г. там са „ почивали “ 535 и са „ осъществени “ 5351 нощувки. През последния летен сезон ПБ „ Кранево - Русе “ също не е приемала екскурзианти. За юни и юли т.г. в резервационната система на сдружението макар че са записани 4226 нощувки на 522 възпитаници. Подобен е казусът с ПБ „ Балчик СПТУ - Шумен “ – гр. Балчик, за която УОС е заявило 5628 нощувки на 771 за същите два месеца.

Тези бройки са включени в ежемесечните информации на УОС за броя осъществени нощувки за възпитаници, които субсидира. В тях макар че няма никакви данни за настаняваните деца като име и дата на раждане. Такава информация е трябвало да бъде представяна на на годишна база. Това не се е случило, защото с анекса от юни 2020 година комерсиалното сдружение е било освободено от задължението да показва такива годишни доклади.

Фиктивните резултати на УОС са послужили като мотив за повишение на заплатите на управлението. Според информация за първите три месеца на 2020 година да вземем за пример изпълнителният шеф на сдружението е получавал брутно заплащане от 17 минимални заплати (10 370 лева.) месечно. На 16 юли т.г. възнагражденията са увеличени с още 1,5 минимални заплати (975 лева.) „ на съображение образуван през второ тримесечие на 2021 година позитивен финансов резултат по отношение на първо тримесечие на годината “.

В резултат на осъществените инспекции специалистите от звеното за вътрешен одит на са открили обстоятелства и доказателства за документна машинация от страна на управлението на УОС. Ето за какво министърът на образованието и науката ще подаде сигнал до основния прокурор и Агенцията за държавна финансова ревизия с обосновано съмнение за злоупотреби в изключително огромни размери, позволени в комерсиалното сдружение.

Източник: pik.bg