Някои от пернатите са от застрашени видовеВ дома му в

Някои от пернатите са от застрашени видовеВ дома му в ...

Бракониер избивал и препарирал птици

Някои от пернатите са от застрашени видове
В дома му в Разград са намерени и редки видове бозайници

Подготвял ги за продажба

Бракониер от Разград, убил десетки застрашени птици и бозайници, беше задържан при съвместна акция на полицията и Държавното ловно стопанство “Воден - Ири Хисар”.

При проверка в дома на Р. К., разпоредена от прокуратурата, са открити замразени и препарирани трупове на над 20 вида бозайници и птици, някои от които вписани в Червената книга. Сред тях са приоритетните за опазване в Европа малък креслив орел и вечерна ветрушка, видра, белоопашат мишелов, малък корморан, тръстиков блатар, като земеродно рибарче, черешарка и папуняк. Намерени са и части от незаконно отстреляни благородни елени. Целта на бракониера най-вероятно е била да предлага препарираните екземплюри за продажби в чужбина по интернет.

Нанесените щети засягат не само България, защото много от убитите птици са от мигриращи популации от Европа, Азия и Африка. За случая са информирани международни институции.

От Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) предполагат, че изчезването на някои от последните двойки египетски лешояди в Североизточна България, който е една от най-застрашените в света и чиято популация у нас в момента наброява едва 25 двойки, се дължи точно на такъв тип бракониерство. Това може да доведе до пълното му изчезване на вида.

Източник: trud.bg