NuScale Power, Prodigy Clean Energy и Kinectrics се договориха за ...

NuScale Power, Prodigy Clean Energy и Kinectrics се договориха за

NuScale Power, Prodigy Clean Energy и Kinectrics се договориха за разработка на правна база по проект за нова плаваща АЕЦ

NuScale Power, Prodigy Clean Energy и Kinectrics се договориха за разработка на правна база по план за нова плаваща АЕЦ NuScale Power, Prodigy Clean Energy и Kinectrics подписаха Меморандум за взаимно съгласие за взаимно развиване на нормативно правната база за лицензиране и строителство на нова плаваща атомна електроцентрала Prodigy (ПАТЕЦ), с опция за разполагане до 12 дребни модулни реактора NuScale на борда. „ В рамките на това съглашение трите компании ще приготвят техническата спецификация и документите за нормативните съображения за ПТАЕЦ, които ще се употребяват за по-нататъшно взаимоотношение с регулаторните органи и евентуални клиенти “, декларират от NuScale. Компаниите ще работят дружно и над „ оценка на опциите за комерсиално внедряване, където ПАТЕЦ ще може да се употребява или като единствен източник на енергия, или в комбиниране с възобновими източници, както за произвеждане на чисто гориво като водород и амоняк, което да е стопански преференциално и в промишлени мащаби “. Американската NuScale и квебекската Prodigy си сътрудничат от 2018 година в изследване на опциите за консолидиране на енергийните модули на NuScale в ПАТЕЦ Prodigy и завършването на стадиите на концептуално планиране и икономическа оценка. През месец май тази година двете компании подписаха Меморандум за взаимно съгласие в поддръжка на деловите благоприятни условия за ПАТЕЦ и потребление на дребен модулен реактор на Nu Scale. Prodigy разгласи също по този начин началото на взаимната си работа с Канадската комисия по ядрена сигурност и е в развой на подготовка на оферти по предлицензионна активност за своите ПАТЕЦ. В рамките на последния Меморандум за взаимно съгласие компанията Kinectrics ще даде своя опит в региона на ядреното лицензиране и контролиране, квалификацията на ядреното съоръжение, разбора на околната среда, разбора на сигурността, оценката на материалите, структурният разбор, а също по този начин и проектирането и строителството на брегова инфраструктура за транспорт и систематизиране на електрическа енергия. Плаващата АЕЦ Prodigy ще бъде направена в корабостроителен цех и доставена по море на мястото на употреба. Акостирана на място в предпазени и затворени води край бреговата линия, ПАТЕЦ ще бъде обвързвана към съществуващата наземна електропреносна система. Освен за електричество и отопление, енергията, която създава, може да се употребява и за произвеждане на софтуерна пара, водород и амоняк, както и за обезсоляване или филтриране на вода. Енергийният модул на NuScale от 77 МВт съставлява самичък по себе си реактор с вода под налягане с всички съставни елементи за произвеждане на пара и топлообмен, обединени в един блок. Той получи утвърждение като общоприет план от Комисията за ядрено контролиране на Съединени американски щати, като стана първият и до момента единствен дребен модулен реактор, който е съумял.NuScale и Fluor сега работят за компанията Utah Associated Municipal Power Systems, за постигане на дизайна реактора до комерсиализация за стартиране в употреба на първата дребна АЕЦ на площадката в Айдахо през 2030 година.

Източник: 3e-news.net


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg