Нито едно нарушение, нито пък индикатор за измама не откри

Нито едно нарушение, нито пък индикатор за измама не откри ...

АДФИ не откри нарушения при два мегадоговора с Автомагистрали ЕАД

Нито едно нарушение, нито пък индикатор за измама не откри Агенцията "Държавна финансова инспекция" при проверката на два мегадоговора, изпълнявани от фирма "" ЕАД с пряко възлагане.
Обект на обследването са били договорите за изграждане на два големи участъка от автомагистрала "Хемус" на обща стойност над 2,7 милиарда лева с ДДС, в това число изпълнението на договора и плащанията по тях до 30.06.2020 г. Информацията е публикувана в доклада на АДФИ за първото тримесечие на 2021 година.
Припомняме, че двата договора между Агенция "Пътна инфраструктура" и "Автомагистрали" ЕАД бяха подписани според изключенията в Закона за обществени поръчки – чл. 14, ал. 1, т. 6. Според изменението публичните възложители не прилагат закона, когато възложителят и изпълнителят се намират в съподчинение или са контролирани от една и съща структура.   
Първият участък е с обща дължина 134,2 км започва от пътен възел "Боаза" и завършва до пресичането на път I-5 Русе – Велико Търново. Неговата стойност е 1 124 880 000 лв. без ДДС (или 1,35 млрд. лв. с ДДС).
Вторият е с обща дължина 89 км – между Велико Търново и пътен възел "Буховци". Изпълнението му е  договорено за 1 150 000 000 лв. без ДДС (или 1,38 млрд. лв. с ДДС).
Обектът е финансиран от държавния бюджет на България. Според доклада няма съставени актове за установяване на административно нарушение, нито вреди, нито актове за начет.


Автомагистрали ЕАД с договори без конкурс за 4,8 млрд. лв. и над 400 подизпълнители "Автомагистрали" ЕАД с договори без конкурс за 4,8 млрд. лв. и над 400 подизпълнители
Седем са договорите на Агенция „Пътна инфраструктура“ с държавната компания „Автомагистрали“ ЕАД за последните ...
В обобщението за първото тримесечие АДФИ отчита "съществено намаление на най-тежките финансови нарушения при разходване на публичните средства". Отчита също намаление на установените вреди, чиято стойност е в размер на едва 187 833 лв., от които повечето от половината били възстановени.
Установените нецелево разходвани средства са в размер на десет пъти по-малко спрямо същия отчетен период за предходната година. Сходна е и тенденцията по отношение на "индикаторите за измама" и съставените актове за начет.
Затвърждава се тенденцията към подобряване на средата при разходването на публичните средства, каквато АДФИ отбеляза и през изминалата календарна година.
За периода януари-март са проверени 672 обществени поръчки, което е два пъти повече в сравнение със същия отчетен период за 2020 г. – 352 бр. Общата стойност на проверените поръчки е в размер на 418 673 549 лв.
Инспектирани са 2 074 договора на стойност 3 015 358 752 лв. По този показател АДФИ отбелязва пореден ръст в сравнение със същия отчетен период на миналата година, когато са проверени договори на обща стойност 546 156 777 лв.

Източник: actualno.com