Най-голямата японска търговска и инвестиционна корпорация Mitsubishi Corp. възнамерява да ...

Най-голямата японска търговска и инвестиционна корпорация Mitsubishi Corp. възнамерява да

Mitsubishi Corp. инвестира $17,5 млрд. в намаляване на въглеродните емисии

Най-огромната японска комерсиална и капиталова корпорация Mitsubishi Corp. има намерение да инвестира 2 трилиона йени (17,5 милиарда долара) в планове, свързани с коренно понижаване на излъчванията на въглероден диоксид до 2030 година, излиза наяве от формалното изказване на компанията, представено от .

Около половината от тази инвестиция ще отиде за планове, свързани с възобновяеми и нови, чисти енергийни източници като водород и амоняк. Mitsubishi Corp. има намерение също да инвестира в производството на полутечен естествен газ (ВПГ) като съществен енергиен запас в процеса на преход към цялостно унищожаване на промишлените излъчвания на въглероден диоксид в атмосферата.

Корпорацията дава обещание да намали наполовина излъчванията от свързаните с нея уреди до 2030 година спрямо равнищата през 2020 година Очаква се всички излъчвания на въглероден диоксид от уреди, свързани с Mitsubishi Corp., да бъдат намалени до нула до 2050 година

Още през октомври 2020 година японското държавно управление на Йошихиде Суги си сложи за цел да спре индустриалните и автомобилните излъчвания на въглероден диоксид в атмосферата до 2050 година Това би трябвало да се реализира основно посредством потреблението на възобновяеми енергийни източници и цялостното оползотворяване на въглеродния диоксид, генериран в предприятията. 

Източник: manager.bg