Нарастването на заболеваемостта от Ковид-19 наложи тотална реорганизация на дейността ...

Нарастването на заболеваемостта от Ковид-19 наложи тотална реорганизация на дейността

Спират плановия прием и планови операции в УМБАЛ Св. Марина! Много клиники стават изцяло ковид структури!

 Нарастването на заболеваемостта от Ковид-19 наложи тотална метаморфоза на активността на най-голямото лечебно заведение в Източна България-УМБАЛ,,Света Марина ", гр. Варна, оповестяват от пресцентъра на болничното заведение.

В напълно коронавирус структури се обособиха двете инфекциозни клиники, клиниките по вътрешни заболявания, ендокринология, кардиология, пулмология, гръдна хирургия, съдова хирургия, ушно-носно-гърлени заболявания, лицево-челюстна хирургия, част от втора клиника по педиатрия, както и част от втора психиатрична клиника. Разкрити са общо 287 кревати за пациенти с Ковид-19, 44 от които реанимационни кревати.

Това наложи прекратяване на плановия банкет и плановата оперативна активност, като се изключи дейностите обвързвани с трансплантация на органи, тъкани и кафези, диагностика и лекуване на пациенти с онкологични и онкохематологични болести, действия по рехабилитация и психиатрична помощ. Забранени са посещенията на външни лица/ свижданията като се изключи свижданията при пациенти в терминален етап.

В момента в болничното заведение с Ковид-19 са хоспитализирани 228 заболели, от които интубирани на апаратна вентилация са 21, а 12 на неинвазивна вентилация. В тежко и приблизително тежко положение са 62 заболели.

Всичко това води до свръхнатоварване на личния състав, увеличение на разноските за лекуване, което наред с високите цени на електрическата енергия, естествения газ и други налага незабавно БЛС и НЗОК да започват предоговаряне на стойностите на клиничните пътеки, а до момента в който върви преговорния развой Надзорния Съвет на НЗОК да разпредели и разплати на лечебните заведения,,ИКОНОМИИТЕ ", които на процедура съставляват невъзстановен харч за действително осъществена активност в резултат на погрешно изчислени и нереално ниски цени на клиничните пътеки.

УМБАЛ,,Света Марина ", гр. Варна разполага с всичко належащо за лекуване на пациентите и реализира в цялостен размер незабавен банкет на всички нуждаещи се.

Лекарите молят за прецизно съблюдаване на противоепидемичните ограничения.

Източник: varna24.bg