На родителите на 88 новородени Община Плевен е отпуснала от

...
На родителите на 88 новородени Община Плевен е отпуснала от
Коментари Харесай

От началото на годината: За 88 новородени Община Плевен е отпуснала еднократна помощ при раждане

На родителите на 88 новородени Община Плевен е отпуснала от началото на 2024 година до м. май еднократна помощ, полагаща се според Наредба № 38 на Общинския съвет за стимулиране раждаемостта на територията на общината. До 21 юни подадените заявки са общо 131.

Подадените за първите 5 месеца на годината заявки за първо родено дете са 52, за второ родено – 36, за трето – 7. Документи са получени и за 3 двойки близнаци. На свое съвещание, извършено на 19 юни, Комисията за разглеждане на подадените по реда на Наредба № 38 заявки е разгледала подадени през м. май общо 27 заявления. От тях утвърдени са 19.

Общинската Наредба № 38 е призната с Решение № 775 от 27 януари 2022 година на локалния парламент като тип обществена мярка за стимулиране на раждаемостта и виновното родителство на локално равнище. С последните промени от м. май 2024 година е увеличена сумата за част от еднократните помощи.

Наредбата планува финансово помагане за новородено или осиновено до трето дете /включително/, за родители на новороденото, респективно осиновители, които все още на подаване на декларация за кандидатстване дават отговор на следните критерии:

- Да са пълнолетни жители към датата на раждане на детето;

- Единият родител да е с непрекъснат и сегашен адрес на територията на община Плевен повече от 2 години преди датата на раждане на детето или датата от акта за осиновяването му, както и другият родител да е с непрекъснат и сегашен адрес все още на подаване на заявление - декларацията;

- Майката и бащата да са с непрекъснати здравноосигурителни права все още на подаване на заявката - декларация за разпределяне на еднократна финансова помощ;

- Да нямат изискуеми отговорности към Община Плевен все още на подаване на заявката - декларация за разпределяне на еднократна финансова помощ;

- В случай, че родителите имат други рождени или осиновени деца, подлежащи на наложително предучилищно или учебно обучение, според Закона за предучилищното и учебно обучение, същите да са записани и да посещават съответното образователно заведение на територията на община Плевен.

Размерът на еднократна парична помощ при съблюдаване на условията на тази Наредба, за всяко новородено/осиновено до трето дете в това число е, както следва:

- За първо дете:

1. Първа група (родител/осиновител без или с главно образование) – 100 лева.;

2. Втора група (родител/осиновител със приблизително или висше образование) – 400 лева

- За второ дете:

1. Първа група (родител/осиновител без или с главно образование) – 200 лева.;

2. Втора група (родител/осиновител със приблизително или висше образование) –500 лева

- За трето дете:

1. Първа група (родител/осиновител без или с главно образование) – 350 лева.;

2. Втора група (родител/осиновител със приблизително или висше образование) – 600 лева

Еднократната финансова помощ за раждане на дете от майка, непрекъснат гражданин на община Плевен, която е постоянен студент във висше образователно заведение, е 600 лева.
Източник: darik.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР