Министерството на земеделието и храните, ръководено от министър д-р Георги

...
Министерството на земеделието и храните, ръководено от министър д-р Георги
Коментари Харесай

Министерство на земеделието настоява за увеличаване на лимита за държавни помощи в ЕС

Министерството на земеделието и храните, ръководено от министър доктор Георги Тахов, насочи апел към Европейската комисия за унищожаване или увеличение на самостоятелния предел за държавни помощи до 560 000 евро на дружество в първичното селскостопанско произвеждане. Това стана по време на съвещанието на Съвета на Европейски Съюз по земеделие и риболовство в Люксембург.

Министър Тахов изясни, че настояването, което е взаимно на България и Румъния и подкрепено от Полша, цели да облекчи производителите, които са наранени от увеличените разноски за произвеждане . Поради настоящите предели, забележителен брой селскостопански животни, площи с трайни и зеленчукови култури, както и оранжерийно произвеждане са изключени от подкрепяне, което затруднява покриването на увеличените индустриални разноски. Предложението получи поддръжката на още четири страни членки на Европейски Съюз.

България предложи удължение на периода за разплащане по плановете от Програмата за развиване на селските региони /ПРСР/ 2014-2020 година с 12 месеца. Министър Тахов уточни, че земеделските производители не могат да изпълнят в период плановете си заради усложнения във веригите на доставка, породени от неподходящи събития през последните години. Това предложение бе подкрепено от Чехия, Словакия, Румъния, Гърция, Литва и още девет страни.

Министър Тахов също обърна внимание на забележителните вреди върху земеделските площи в България, породени от неподходящи метеорологични условия. Той акцентира нуждата от разглеждане на всички благоприятни условия и принадлежности за намаляване на нездравословните последствия върху селскостопанския бранш, в това число преразглеждане на изискванията за даване на поддръжка от Фонда за взаимност на Европейски Съюз.

По време на Съвета беше разисквана и тематиката за резистентен лов на риба в Европейски Съюз . Министър Тахов приветства напъните на Европейската комисия за реализиране на задачите в рибарството в Черно море, като означи неналичието на съответна оценка на отрицателното влияние от войната в Украйна върху рибарството на България и Румъния. Той акцентира, че спорът генерира непрестанен риск за сигурността на корабоплаването и стеснява риболовните полета, което ускорява отрицателните въздействия и лимитира икономическите благоприятни условия на българския рибарски флот. България ще упорства риболовните благоприятни условия за 2025 година в Черно море да отразяват решенията на Генералната комисия по риболовство за Средиземно море /GFCM/.

Министерство на земеделието с нова скица: Земеделците ще получат по 104,56 лв. на хектар

Източник: iskra.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР