Министерството на образованието и науката (МОН) ще подкрепи евентуално решение ...

Министерството на образованието и науката (МОН) ще подкрепи евентуално решение

МОН: Зелен сертификат за учителите може да има най-рано след месец

  Министерството на образованието и науката (МОН) ще подкрепи вероятно решаване на Министерството на здравеопазването (МЗ) за въвеждане на " зелени сертификати “ в обектите с публично предопределение , в това число в просветителните институции. Условието е то да важи единствено за преподавателите и непедагогическия личен състав и да стартира да се ползва най-рано след месец. Гратисният срок е нужен , с цел да се даде още една опция на искащите да се имунизират .

Министърът на образованието и науката проф. Николай Денков покаже мнението на МОН пред експертния съвет на Министерство на здравеопазването . Денков е склонен и с предлагането на Министерство на здравеопазването маските за всички работещи в учебно заведение и за учениците над V клас да станат наложителни със заповед на министъра на здравеопазването. МОН оферира за учениците със специални просветителни потребности да се изисква в допълнение схващане от персоналния или лекуващия доктор .

Всички останали противоепидемични ограничения би трябвало да се ползват на общинско равнище , акцентира министър Денков пред специалистите от Министерство на здравеопазването . Той се аргументира с следените разнородни равнища на заболяемост в общините от една и съща област.

МОН приема желанието на Министерство на здравеопазването да прекрати колективните извънкласни действия при заболяемост в общината над 500 на 100 000 души, с цел да се ограничи смесването на възпитаници от разнородни паралелки. Между двете министерства няма разминавания по предлагането спортните занимания да се организират единствено навън , в случай че съответната община попада в алена или тъмночервена зона (заболяемост над 250 на 100 000 души). Причината е, че във физкултурните салони влизат разнородни паралелки и заплахата от болест там е по-висока.

При лошо време часовете по физкултура ще се организират в класните стаи. Според преподаватели по физическо образование и спорт в тях могат да се разглеждат разпоредбите при различните типове спортове, да се разискват съдийски проблеми , да се правят междупредметни връзки с биология, химия, математика и др.

Източник: varna24.bg