Лабораторията по прецизна патология към Центъра за компетентност Леонардо да

...
Лабораторията по прецизна патология към Центъра за компетентност Леонардо да
Коментари Харесай

Сертификат за изследвания в областта на молекулярната патология получи Лабораторията по прецизна патология на МУ-Плевен

Лабораторията по прецизна патология към Центъра за подготвеност „ Леонардо да Винчи “ към МУ-Плевен, с началник проф. доктор С. Поповска, получи документ от присъединяване във външен надзор за проучвания в региона на молекулярната патология. Сертификатът e публикуван от European Molecular Genetics Quality Network (EMQN) - европейска компания, която прави оценка качеството на геномните проучвания и дава външна оценка на качеството за лаборатории, които оферират геномни проучвания (молекулярна генетика, молекулярна патология, вирусология и т.н.), акредитирана по ISO 17043:2010.Екипът на проф. доктор Савелина Поповска - Зорница Петрова и Владислав Нанков – работи в региона на молекулярната патология в осъществяване на научните цели, заложени в план BG05M2OP001-1.002-0010-C01 Център за подготвеност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия на МУ-Плевен.

Получаването на документа е от изключителна значимост за разширение активността на лабораторията, с цел да се употребяват проучванията за диагностични цели при онкологични пациенти, нуждаещи се от лекуване с прицелна терапия. С това е изпълнена една от заложените цели в Центъра за подготвеност, а точно използването на научните резултати за лекуване на пациенти и възстановяване на качеството им на живот.
Източник: darik.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР