Кризата, предизвикана от , не се е отразила значимо на

Кризата, предизвикана от , не се е отразила значимо на ...

Въпреки пандемията: Лизинговите дружества отбелязват ръст

Кризата, предизвикана от , не се е отразила значимо на лизинговите дружества. Това показват данните на БНБ за първото тримесечие на тази година, цитирани от .
Ръстът на бизнеса им започна още от първия летен месец на миналата година. Общо вземанията на дружества по финансов и оперативен лизинг към 31 март са 4,4 млрд. лв., т.е. с малко над 100 млн. лв. повече спрямо март 2020 г., когато са били 4,3 млрд. лв.

Въпреки кризата: Ръст в продажбите на автомобили на лизинг Въпреки кризата: Ръст в продажбите на автомобили на лизинг
Покупките на автомобили на лизинг от гражданите и фирмите в страната нарастват въпреки кризата, породена от мерките срещу разпространен...
Отчетите на компаниите пред централната банка показват, че водещ остава финансовият лизинг. В края на първото тримесечие на тази година вземанията по него са за 4,1 млрд. лв., като на годишна база нарастват с 1,6% и с 1,4% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. Това означава, че делът на финансовия лизинг e 95% и запазва нивото си спрямо края на март 2020 г. Сключените през първото тримесечие нови договори за финансов лизинг са за 485,7 млн. лв. Няма промяна и в структурата на стоките, които българите пазаруват с разсрочено плащане.
Първото място продължават да държат автомобилите - с 1,7 млрд. лв., ръст от 1,2% на годишна база и 1,9% в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2020 г. и 40% от всички лизингови договори. Относителният им дял намалява от 32,4% в края на март 2020 г. до 31,1% в края на първото тримесечие на тази година. В края на първото тримесечие вземанията по договори за финансов лизинг на машини, съоръжения и индустриално оборудване са 957,5 млн. лв., като нарастват с 12,3% спрямо края на март 2020 г. и с 3% в сравнение с края на декември 2020 г. Относителният им дял се повишава от 20,9% в края на март 2020 г. до 23,1% в края на първото тримесечие на 2021 г.
Най-активен ползвател на лизингови стоки остава бизнесът - той е получил разсрочено стоки и услуги за 3,4 млрд. лв. Те нарастват с 1,2% спрямо края на първото тримесечие на 2020 г. и с 1,3% спрямо края на декември 2020 г. Домакинствата дължат на лизингови дружества 704,8 млн. лева. Размерът им нараства с 3,4% на годишна база и с 2% в сравнение с края на декември 2020 г. Предпочитани и от бизнеса, и от домакинствата остават краткосрочните лизинги - вземанията с матуритет над 1 до 5 г. са над 3,1 млрд. лв., като намаляват с 2,7% на годишна база, но растат с 2,1% спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. Данните обаче показват леко намаление на дела им спрямо останалите - от 78,7% в края на март 2020 г. до 75,4% в края на първото тримесечие на 2021 г.
В замяна на това растат вземанията с матуритет над 5 години е 827,1 млн. лв. – ръст от 27,9% на годишна база. Към 31 март необслужваните вземания са 102,4 млн. лв. и намаляват с 24,1% спрямо края на март 2020 г. и с 8,4% в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2020 г. Към същата дата пасивите на лизинговите дружества са 5,3 млрд. лв. при 5,1 млрд. лв. в края на март 2020 г. Те нарастват с 2,4% спрямо края на март 2020 г. и с 0,4% спрямо декември 2020 г. При тях основен дял заемат получените кредити, който въпреки лекото намаление остава 79,1% в края на март 2021 г., или 4,2 млрд. лв. Компаниите за лизинг са емитирали дългови ценни книжа за 5,3 млн. лв., което е с цели 45,1% по-малко в сравнение с края на март 2020 г., показва още статистиката на БНБ.

Българите с коли на лизинг за 1 млрд. лв. Българите с коли на лизинг за 1 млрд. лв.
Българите карат автомобили на лизинг на обща стойност 917,8 млн. лв., показва статистиката на Българската народна банка за лизингови...

Източник: actualno.com