Комисията за финансов надзор ще дава писмена информация на ДАНС

...
Комисията за финансов надзор ще дава писмена информация на ДАНС
Коментари Харесай

Комисията за финансов надзор ще дава информация на ДАНС

Комисията за финансов контрол ще дава писмена информация на ДАНС по своя самодейност или при документално поискване от организацията за постъпили заявки от лица, които желаят да имат присъединяване в поднадзорните на КФН лица, в случай че придобиването е предмет на прелиминарен контрол от страна на комисията или нейни органи.

Информация ще се дава и за физическите лица - автентичен притежател на поднадзорни на КФН лица. Става въпрос за сдружения от застрахователния бранш, пенсионноосигурителния и т. н.

Това е написано в директива, която уреждат изискванията, редът и методът за реализиране на взаимоотношение и продан на информация сред Държавна организация „ Национална сигурност “ (ДАНС) и Комисията за финансов контрол. Обменът ще става главно при попречване и откриване на похищения, свързани с икономическата и финансовата сигурност на страната, както и при Република подозрения за пране на пари.

Всички дейности, предприемани в осъществяване на тази директива, се правят при съблюдаване на наредбите на съответните законови и подзаконови нормативни актове, регламентиращи изискванията и реда за събиране, запазване, култивиране, потребление и откриване на сведения, представляващи банкова загадка, професионална загадка, служебна загадка, персонални данни, класифицирана информация, данъчно- осигурителна или друга предпазена от закон информация.

За взаимоотношение и продан на информация ръководителят на ДАНС дефинира точка за контакт, която е в профилираната дирекция, написа още в инструкцията.

 

 
Източник: econ.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР